« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení uložení písemnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Městský úřad Šumperk
<br> Obecní živnostenský úřad
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Č.j.MUSP/76280/2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Městský úřad Šumperk,obecní živnostenský úřad,příslušný podle § 2 odst.1 zákona č <.>
<br> 570/1991 Sb <.>,o živnostenských úřadech,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje v souladu
<br> s ust.§ 25 odst.1,2 a § 32 odst.6 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů,že písemnost vydaná dne: 26.06.2020 pod spisovou značkou: 11960/2020
<br> ŽIV/JAGR č.j.: MUSP/63776/2020 adresovaná účastníku řízení:
<br>
Jméno a příjemní : XXXXX XXXXXX
<br> IČO : XXXXXXXX
<br> Datum narození : 13.10.1974
<br> Sídlo : Prievidzská 2423/20,787 01 Šumperk
<br>
<br> je uložena k vyzvednutí na Městském úřadu v Šumperku,obecním živnostenském úřadu <,>
<br> Jesenická 31,Šumperk,v kanceláři č.207 ve 2.NP.Písemnost je doručována veřejnou
<br> vyhláškou,neboť se adresátovi prokazatelně nedaří doručovat,když v místě doručování nemá
<br> schránku <.>
<br>
<br> Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15-ti dnů a zveřejněna též dálkovým přístupem.Podle
<br> ust.§ 25 odst.2 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů se písemnost
<br> považuje patnáctým dnem po vyvěšení a zveřejnění za doručenou <.>
<br>
<br> V Šumperku dne: 21.07.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
vedoucí obecního živnostenského úřadu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: ……………………….<.>
<br>
<br> Sejmuto dne: ………………………… <.>
<br>
2020-07-21T10:00:19+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/4033499

Meta

Veřejná vyhláška   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz