« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U2093 14 0249 200605090650
Usnesení – dražební vyhláška
<br> Číslo jednací: 164 EX 2093/14-249
<br>
U S N E S E N Í - D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
o p a k o v a n á d r a ž b a
<br>
<br> Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova XXX/XX,XXX 00
Olomouc,pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k
jejímu provedení č.j.4EXE1325/2012-17,ze dne 20.6.2012,které vydal Okresní soud v Šumperku,kterým
byla nařízena exekuce na základě platební výměr č.j.23/2006,který vydal Zdravotní pojišťovna ministerstva
vnitra České republiky dne 11.05.2006 a vykonatelným dne 21.07.2006,platební výměr č.j.ZP-60-143/OL-
04-03,který vydal Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky dne 24.10.2003 a vykonatelným
dne 19.11.2003,rozhodnutí č.j.N23/2006,který vydal Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České
republiky dne 11.05.2006 a vykonatelným dne 28.07.2006 k uspokojení pohledávky oprávněného:
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,Vinohradská 2577/178,13000,Praha 3,IČ
47114304,adresa pro doručování Jeremenkova 42A,77200,Olomouc
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 66 682,00 Kč s příslušenstvím
<br> penále 26,69 Kč denně od 01.03.2006 do 31.12.2006
0,050% denně penále z prodlení z částky 26 685,00 Kč od 01.01.2007 do zaplacení
penále 40,00 Kč denně od 01.09.2003 do 31.12.2006
0,050% denně penále z prodlení z částky 39 997,00 Kč od 01.01.2007 do zaplacení
penále.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 12 412,00 Kč
penále.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...

Načteno

edesky.cz/d/4033494

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz