« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení uložení písemnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška1 Žluna Michal
Městský úřad Šumperk
<br> Obecní živnostenský úřad
<br> Jesenická 621/31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Č.j.MUSP 73532/2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Městský úřad Šumperk,obecní živnostenský úřad,příslušný podle § 2 odst.1 zákona č <.>
<br> 570/1991 Sb <.>,o živnostenských úřadech,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje v souladu
<br> s ust.§ 25 odst.1,2 a § 32 odst.6 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů,že písemnost vydaná dne: 29.06.2020 č.j.: MUSP/67709/2020 adresovaná účastníku
<br> řízení:
<br>
Jméno a příjemní : XXXXXX XXXXX
<br> IČO : XXXXXXXX
<br> Datum narození : 05.09.1983
<br> Sídlo : nám.Míru 364/1,787 01 Šumperk
<br>
<br> je uložena k vyzvednutí na Městském úřadu v Šumperku,obecním živnostenském úřadu <,>
<br> Jesenická 31,Šumperk,v kanceláři č.207 ve 1.NP.Písemnost je doručována veřejnou
<br> vyhláškou,neboť se adresátovi prokazatelně nedaří doručovat,když v místě doručování nemá
<br> schránku <.>
<br>
<br> Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15-ti dnů a zveřejněna též dálkovým přístupem.Podle
<br> ust.§ 25 odst.2 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů se písemnost
<br> považuje patnáctým dnem po vyvěšení a zveřejnění za doručenou <.>
<br>
<br> V Šumperku dne: 14.07.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
vedoucí obecního živnostenského úřadu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: ……………………….<.>
<br>
<br> Sejmuto dne: ………………………… <.>
<br>
<br>
2020-07-14T11:50:29+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/4033490

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz