« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby s názvem Nová trasa komunikace II/605 Ejpovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby s názvem Nová trasa komunikace II/605 Ejpovice
Spis.zn.(č.j.): MeRo/4118/OST/17 XXX V Rokycanech: XX.X.XXXX
<br> Č.j.dokumentu.: MeRo/6176/OST/20
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> E-mail:
ID datové schránky:
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> ladislav.mayer@rokycany.cz
mmfb7hp
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Rokycany,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
<br> o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
<br> 31.5.2017 podala
<br> Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,příspěvková organizace,IČO 72053119,Koterovská
<br> č.p.462/162,Koterov,326 00 Plzeň 26 <,>
<br> kterou zastupuje SG Geotechnika a.s <.>,IČO 41192168,Geologická č.p.988/4 <,>
<br> Praha 5 - Hlubočepy,152 00 Praha 52 <,>
<br> kterou zastupuje Valbek,spol.s r.o <.>,IČO 48266230,Vaňurova č.p.505/17 <,>
<br> Liberec III - Jeřáb,460 07 Liberec 7
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
<br> územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> s názvem:
<br> „Nová trasa komunikace II/605 Ejpovice“
<br>
(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.769,771/1,772,774,794,797,811,819/1,831,841,846 <,>
<br> 855/2,855/8,855/19,855/26,855/38,855/39,855/52,855/53,855/54,855/55,855/74,855/81,855/87 <,>
<br> 855/100,855/117,855/120,857,862,863,869,884/1,884/7,884/8,884/9,884/12,884/13,884/14 <,>
<br> 884/15,884/16,884/19,884/20,884/30,894/1,894/9,894/10,900,911,927,932,935,960,962,963 <,>
<br> 971,972,973,974,983,984,985,1007/39,1007/40,1007/41,1161/1,1161/2,1161/3,1161/5,1162/5 ...

Načteno

edesky.cz/d/4032077

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz