« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Plesná - 91-2020 Rozpočtové opatření R 11-2020.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Plesná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

91-2020 Rozpočtové opatření R 11-2020.pdf
1/1
<br> „__ Y Statutární město Ostrava ! * Městský obvod Plesná
<br> Rozpočtové opatření
<br> Úřad měmkého obvodu Plesná
<br> písemnost cv,č.“1910.19
<br> Á'- lala
<br> vyvěšena dns :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> sňata dne
<br> za správnost :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.souběžně zveřejněna na Inter tu
<br> Rada městského obvodu Plesná usnesením č.0675/RMOb-P1e/1822/39 ze dne 29.06.2020 schválila rozpočtové opatření k rozpočtu statutárního města Ostravy,městského obvodu Plesná na rok 2020,kdy v rámci usnesení č.925/ZM1822/ 15 ze dne 24.06.2020 schválilo Zastupitelstvo města Zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2019 — závěrečný účet,jehož součástí bylo i finanční vypořádání s městskými obvody (FV MOb
<br> Plesná dokrytí ve Výši 9 206,00Kč) <.>
<br> V návaznosti na výše uvedené provádíme rozpočtové opatření,kterým se u našeho městského
<br> obvodu:
<br> zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
<br> na 5 6330,pol.4137,ÚZ 6402,org.524
<br> sníží financování na pol.81 15
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX úsek finanční
<br> Dobroslavická ul.XX,XXX 27 Ostrava l_Č 00845 451 DIČ CZ 00845 451 www.plesna.cz Císlo účtu 1649977339/0800
<br> o 9 tis.Kč
<br> 0 9 tis.Kč
<br> OSTRAVA

Načteno

edesky.cz/d/3996258


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Plesná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz