« Najít podobné dokumenty

Obec Hlubyně - Zveřejnění záměru směny pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlubyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru směny pozemků
OBEC HLUBYNĚ
Hlubyně 10
<br> 262 72 BŘEZNICE
IČ 00662836
<br> Email: ou.hlubyne@pb.cz
www.hlubyne.cz
<br> Tel.č.+420 607 869 555
<br>
<br>
V Hlubyni dne 10.6.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejnění záměru směny pozemků
<br>
<br> Obec Hlubyně dle § 39 zákona č.128/2000 Sb.o obcích zveřejňuje záměr směny pozemků
v k.ú.Pročevily a to p.č.192/11 o výměře 13320 m2 – orná půda,p.č.206 o výměře 611 m2
– orná půda,p.č.330/4 o výměře 4598 m2 – trvalý travní porost a p.č.330/20 o výměře
2669 m2 – orná půda za pozemky ve vlastnictví Agrospolu v.o.d.Bubovice v k.ú.Hlubyně a
to p.č.340/1 o výměře 16646 m2 – trvalý travní porost,p.č.340/7 o výměře 1501m2 – trvalý
travní porost,p.č 340/5 o výměře 998m2 – trvalý travní porost <.>
<br>
<br>
<br> Obec Hlubyně
XXXX XXXXXX
Starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne 10.6.2020 Sejmuto dne

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlubyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz