« Najít podobné dokumenty

Obec Trnová - EKO-KOM úspora emisí - osvědčení 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Trnová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

EKO-KOM - úspora emisí -osvědčení.pdf (512.17 kB)
OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ
<br> Obec Trnová
<br> identifikační Číslo:
<br> 00258393
<br> Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů,včetně obalových <,>
<br> jste ve spolupráci se společnosti EKO-KOM,a.s.přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení"uhlíkové stOpy'í
<br> Úspora,kterou jste dosáhli představuje:
<br> Emise CO2 ekv.: 48,835 tun Úspora energie: 1 359 298 MJ
<br> WW
<br> Ing.Zbyněk Kozel generální ředitel EKO-KOM,a.s <.>
<br> V Praze dne 1.6.2020
<br> Vypočteno na základě studie Posouzení systému sběru a recyklace obalových odpadů z hlediskajejich vlivu na životní prostředí <.>
<br> E KOOKOM
<br> AUTORIZOVANÁ OBALOVÁ SPOLEČNOST
<br> Obec Trnová Trnová 181 330 13 Trnová
<br> V Praze dne 1.6.2020
<br> Vážená paní starostko <,>
<br> dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu,který Vaše obec v roce 2019 vytřídila a předala k využití.V přehledu je uveden také objem finančních prostředků.které Vaše obec vyfakturovala a obdržela od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM,a.s <.>
<br> Vytříděné odpady (t) Částka (Kč) Rok 2019 celkem 54,275 157 057,50 1.čtvrtletí 2019 12,732 43 903,50 2.čtvrtletí 2019 12,809 36 996,00 3.čtvrtletí 2019 14,164 42 953,00 4.čtvrtletí 2019 14,571 43 200,00
<br> Prosíme Vás o kontrolu,zda uvedený výpis souhlasí s údaji a doklady v účetnictví obce.Pokud za Vaši obec zajišt'uje plnění smlouvy svozová společnost (jako Dodavatel podle Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů) a to včetně fakturace,potom lze výpis porovnat s jejich údaji <.>
<br> Děkujeme Vám i Vašim občanům za dlouholetou spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> /
<br> 7%
<br> XXXXXXX XXXXXXXX ředitelka oddělení regionálního provozu EKO-KOM,a.s <.>
<br> evidenční číslo obce: 10/0363 [] 1-01—0300-00-05- 1 100

Načteno

edesky.cz/d/3981583


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Trnová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz