« Najít podobné dokumenty

Obec Kojatín - Pozvánka na ZO 17/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kojatín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvanka_na_zo_17.odt
OBECNÍ ÚŘAD KOJATÍN
KOJATÍN 38,Česká republika
<br>
<br>
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách obce KOJATÍN
<br> P o z v á n k a
V KOJATÍNĚ dne 30.6.2020
v souladu s § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
<br> s v o l á v á m
<br> zasedání Zastupitelstva obce Kojatín č.17/2020,které se bude konat dne
8.7.2020 v 19:00hod.v sídle obce Kojatín,Obecní úřad Kojatín 38 <.>
<br>
Navržený program jednání:
<br>
1)Určení ověřovatelů zápisu(§95 ods.1 zákona o obcích) a zapisovatele
2)Schválení programu
3)Připomínky k zápisu č.16/2020
4)Pachtovní smlouva ZD Budišov
5)Energoregion 2020
6)Kontrolní a finanční výbor
7)Změny rozpočtu 2,3- 2020
8)Různé
<br>
Vyvěšeno dne: 30.6.2020
Sńato dne: 8.7.2020

Načteno

edesky.cz/d/3981549

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kojatín
09. 07. 2020
18. 06. 2020
11. 06. 2020
11. 06. 2020
08. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kojatín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz