« Najít podobné dokumenty

Obec Morašice (Znojmo) - Starosta obce Morašice vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici účetní/ho (administrativního pracovníka/pracovnici), na základě usnesení ZO ze dne 25. 6. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Morašice (Znojmo).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výběrové řízení na pracovní pozici účetní/ho
Starosta obce Morašice vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici účetní/ho (administrativního
pracovníka/pracovnici),na základě usnesení ZO ze dne 25.6.2020
<br>
<br> Místo výkonu práce: Obecní úřad Morašice
<br> Předpokládaný nástup: 15.8.2020
<br> Pracovní úvazek: 30 hodin týdně
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
<br> Platové podmínky: se řídí dle nařízení vlády č.564/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> Požadavky:
<br> ∑ Minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru zakončené maturitní zkouškou
s praxí 2roky
<br> ∑ Znalost podvojného účetnictví a mzdové agendy
∑ Znalost práce na PC a internetu,výhodou znalost programu KEO
∑ Znalost zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a zákona
<br> č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
∑ Zodpovědnost při práci s osobními daty,zodpovědnost za svěřený majetek,diskrétnost <,>
<br> schopnost samostatné práce <.>
<br>
Náplň práce:
<br> -komplexní vedení účetnictví
-komplexní vedení a zpracování rozpočtu,rozpočtových opatření a rozpočtového výhledu
účetní jednotky ÚSC
-komplexní zpracování mzdové agendy a personální agendy
-spolupráce při tvorbě právních předpisu -vyhlášky,nařízení,vnitřní předpisy
-evidence majetku,závazků a pohledávek obce,vedení pokladny
-příprava podkladů pro inventarizaci
-obsluha datových schránek
-agenda Czech Point,evidence obyvatel
-ověřování -legalizace,vidimace
-další administrativní práce na obecním úřadě
<br>
Zájemce podá písemnou přihlášku,která musí obsahovat tyto náležitosti:
-jméno,příjmení,titul
-datum a místo narození
<br>
<br> -státní příslušnost
-místo trvalého pobytu včetně tel.spojení a e-mailu
Datum a podpis
<br> K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
-strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních,odborných znalostech a
dovednostech
-originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce
-ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
-souhlas se z...

Načteno

edesky.cz/d/3981416

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Morašice (Znojmo)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz