« Najít podobné dokumenty

Obec Návojná - Změna rozpočtu č.2 - 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Návojná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změna rozpočtu č.2 - 2020
Obec Návojná,IČO 00226220
<br> Par
<br> 1031 1031 1031 1031 2212 2321 2321 3111 3111 3314 3341 3399 3412 3412 3421 3429 3429 3429 3612
<br> 3612 3612 3612 3612 3631 3639
<br> 3639
<br> 3639 3639
<br> 3639 3639 3639 3639 3639
<br> 3639
<br> Pol
<br> 1211 1341 5021 5122 5156 6122 5137 5159 5171 6121 6122 5021 5179 5139 5154 6121 5021 5021 5137 5169 2111
<br> 5021 5141 5169 5171 5021 2119
<br> 5011
<br> 5021 5038
<br> 5139 5154 5156 5169 5229
<br> 5362
<br> Nst
<br> Zdr
<br> UZ
<br> Orgl
<br> OrggZJ
<br> Název
<br> Daň z pňdané hodnoty
<br> Poplatek ze psů
<br> Ostatní osobní výdaje
<br> Podlimitní věcná břemena Pohonné hmoty a maziva
<br> Stroje,přístroje a zařízení Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb
<br> Opravy a udržování
<br> Budovy,XXXX a stavby
<br> Stroje,přístroje a zařízení Ostatní osobní výdaje
<br> Ostatní nákupy jinde nezařazené Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie
<br> Budovy,XXXX a stavby
<br> Ostatní osobní výdaje
<br> Ostatní osobní výdaje
<br> Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> Ostatní osobní výdaje
<br> Úroky vlastní
<br> Nákup ostatních služeb
<br> Opravy a udržování
<br> Ostatní osobní výdaje
<br> Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované-(dále j.n <.>
<br> Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměstná služ.mistech Ostatní osobní výdaje
<br> Povinné pojistné na úrazové pojištění '
<br> Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie
<br> Pohonné hmoty a maziva
<br> Nákup ostatních služeb Ostneinvestiční transfery neziskovým a podob.organizací Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
<br> Příjmy upravit a -11 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1 000,00
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00
<br> 0.00
<br> 0,00 0,00
<br> 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0,00
<br> Výdaje upravit :) 0,00
<br> 0,00
<br> 2 000,00 -66 000,00 3 000,00 66 000,00 —455 000,00 8 000,00 »8 000...

Načteno

edesky.cz/d/3981126

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Návojná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz