« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Mělník) - Usnesení exekutora

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Mělník).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKMBT_dravy.pdf (313.55 kB)
č.j.1+1— F.X 5900/18-104 ev.č,opr.184216554
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor _!UDr.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Ringhofferova XXX/X,155 21 Praha 5 - Zličín,pověřený vedením exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Mělníku č.j.EPR 176213/2018 - 5 ze dne 23.07.2018 (exekuční titul) a na základě pověření Okresního soudu Praha - západ ze dne 08.01.2019 čj.206 EXE 9251/2018 ve prospěch
<br> oprávněného: ČEZ Prodej,a.s.sídlem Duhová 425/1,PRAHA 4,140 00,IČO: 27232433 práuzast.jUDr.Daniel Volopíeh,advokát,Vlastina 23,Plzeň,323 18 proti povinnému: XXXXX XXXXXXXXXX bytem Hlavní Č.p.XX,Dolany Nad Vltavou,278 01,datnar.03.06.1980 pro 8.787; Kč s přísl.<,>
<br> rozhodl tu k t o:
<br> Dražební jednání nemovitých věcí nařízené na den 15.07.2020,které mělo proběhnout prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu: Mii-[31111111- od 10:00 hod.do 11:00 hod.usnesením č.j.144 EX 5900/1838,jehož předmětem měly být nemovité věcí,a to:
<br> podíl 1/3 Okres: 020206 Hilník Obec: 539201 Dolany nad Vltavou Kat.územi: 628310 Debrno List Vlastnictví: 255
<br> v kat.území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (se.= stavební pereele)
<br> B Nemovi tos ti
<br> Pozemky 135755915 Výměrafm21 Druh pozemku způsob využití způsob ochrany st.10 126 :astevinů ploche 1 pm.zóna - budova <.>,nádvoří pozemek v památkově zóně
<br> Součástí je stavba: Debrno,č.p.10,:od.dům Stavba stojí na pozemku p-č.: St.10
<br> 15 126 zahr-.de pem.zóna - budove,<.> pozemek v památkově zóně,zemědělský půdní fond
<br> 104/3 250 ostatní plocha neplodná půda pem.zóna - budove,pozemek v památková zóně
<br> se nekoná <.>
<br> Odůvodnění
<br> Ve shora uvedené věci soudní exekutor usnesením č.j.144 EX 5900/18-94 vydal v souladu ust.5 336b odst.1,2 OSŘ za použití ust.5 52 odst.1,2 EŘ dražební vyhlášku,kterou odročil usnesením č.j.144 EX 5900/18—98 na termín 15.07.2020,kdy tam dražba měla proběhnout prostřednictvím elektronického systému draže...

Načteno

edesky.cz/d/3981030

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Mělník)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz