« Najít podobné dokumenty

Obec Komorní Lhotka FM - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Komorní Lhotka FM.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
MAGISTRAT MESTA TRINCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Jablunkovská 160,739 61 Třinec
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: Doporučeně ZE DNE: 2018-11-04 dle rozdělovníku ČÍSLO JEDN.: MMT/61666/2019 _
<br> _ MMT/61666/2019/02/ZPaZ/T e „ 'Í_":“""'Í"ÍÍ'ÍÍ'"““""j'řf"'“““"'"“;“'“£."1,132?' „ SPŠS.ZN.<.> 231.2,A20 ! ÉJF'ÉiíÍ : r "] '\l': -:-:.-,_r Íri-?.; VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXX,Dis.I J“ “'““ XXX u! X „(M TELEFON: 558 306 326,! ý “LC 26? 314th E-MAIL: epodatelna©trineckocz Ě_ „.v.- B 3; 512 ÍŽBÍQM,3,94; 7 DATUM: 2018-11—29
<br> Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška
<br> Žadatel Obec Komorní Lhotka,IČ 00494232 se sídlem Komorní Lhotka č.p.27,739 53 Komorní XXXXXX v zastoupení na základě plné moci Projekční kancelář PROJEKT XXX s.r.o <.>,IČ 05561817 se sídlem V Zátiší 810/1,709 00 Ostrava (dále jen „žadatel“) podalo dne 04.11.2019 u odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Třinec žádost o společné územní a stavební povolení k vodním dílům „ROZŠÍŘENÍ VODOVODU,Komorní Lhotka,Nad Sjezdovkou“ na pozemcích parc č.1406,1409,1368/2 1365/2,1365/16,1365/17,1365/18,1362/20,1365/22,1365/5,1365/13,1365/23,1366/1,3084,1357,1360/1,1360/2,1360/5,1360/3,1360/6 vk.ú.Komorní Lhotka obce Komorní Lhotka.Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení <.>
<br> Stavba je tvořena těmito stavebními objekty:
<br> 80 01 — Vodovodní řad je navržen 2 PE 100 RC SDR 11 63 x 5,80 mm v délce 150,40 metrů,80 02 — Vodovodní přípojka „A“ v délce 3,70 metrů a vnitřní vodovod v délce 84,50 metrů,80 03 — Vodovodní přípojka „B“ v délce 4,10 metrů a vnitřní vodovod v délce 58,50 metrů,80 04 — Vodovodní přípojka „C“ v délce 4,50 metrů a vnitřní vodovod v délce 24,10 metrů,80 05 — Vodovodní přípojka „D" v délce 5,30 metrů <,>
<br> 80 06 — Vodovodní přípojka „E“ v délce 2,40 metrů a vnitřní vodovod v délce 16,20 metrů,80 07 — Vodovodní přípojka „F" v délce 2,10 metrů a vnitřní vodovod v délce 14,00 metrů,80 08 - Vodovodní přípojka „G" v délce 2,00 metrů a vnitřní vodovod v délce 58,50 metrů,80 09 —...

Načteno

edesky.cz/d/3981022

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Komorní Lhotka FM      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz