« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Zličín - Propojovací chodník tělocvična - ZŠ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Zličín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Propojovací chodník tělocvična - ZŠ
Sídlo: Žalanského 291/12b,163 02 Praha 6 - Řepy tel: +420 234 683 111 fax: +420 235 300 129
Pracoviště: Španielova 1280/28,163 00 Praha 6 - Řepy tel: +420 234 683 111 fax: +420 234 683 403
<br> IČO: 00231223 web: http://www.repy.cz e-mail: podatelna@praha17.cz
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,č.ú.2000700399/0800
<br>
Stránka 1/4
<br>
<br>
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> ODBOR VÝSTAVBY
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vaše značka:
<br> Číslo jednací: ÚMČP17 010081/2020/VYS/Př
<br> Spisová značka: S-ÚMČP17 006079/2020/6
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-mail: katerina.pribylova@praha17.cz
<br>
<br> Počet stran: 4
<br> Datum: 29.6.2020
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Městská část Praha-Zličín (IČO 00241881) se sídlem Tylovická 207/2,155 21 Praha 5-Zličín
<br> (dále jen "žadatel") - zastoupený na základě plné moci paní Janou Koukalovou,bytem Družstevní 1155 <,>
<br> 253 01,Hostivice,podal dne 15.4.2020 žádost o vydání společného povolení souboru staveb v rámci
<br> záměru nazvaného:
<br>
<br> „Propojovací chodník tělocvična-nová ZŠ“
<br>
<br> navrženého na pozemcích č.parc.670/3,670/20 k.ú.Zličín,v Praze 5,Městské části Praha-Zličín <.>
<br>
<br> Předmětem záměru je soubor staveb sestávající ze staveb:
<br> • chodník s předpokládaným charakterem veřejně přístupné účelové komunikace (dl.37,78m a šířky
2,56m (s rozšíření v místech propojení s okolními chodníky),napojený ze západní strany na chodník
<br> vybudovaný v rámci stavby ZŠ Zličín a z východní strany napojený na stávající chodník sportovního
<br> areálu),budovaný jako stavební objekt SO 100 chodník (P 670/3,670/20 k.ú.Zličín)
<br> • prodloužení - novou opěrnou stěnou (tvaru písmene L dl.7,3m) a částečné navýšení (o 0,25m v dl <.>
1,75 a 3,5m) stávající opěrné stěny podél navrženého chodníku v části souběhu s hřištěm s UMT
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3980921

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Zličín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz