« Najít podobné dokumenty

Město Slavkov u Brna - 081 EX 34851/12-136, Dražební vyhláška - MV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavkov u Brna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební_vyhláška.pdf (263 kB)
JUDr.XXXXXX XXXXXX,soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha - východ
<br> se sídlem Michelská 1326/62,140 00 Praha
tel: +420 236 034 034 mail: urad@exsmekal.cz
<br> fax: +420 236 034 000 www.exsmekal.cz
<br> úřední hodiny: Po,St,Čt 9 - 12 hod <.>,13 - 16 hod <.>
č.j.081 EX 34851/12-136
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha - východ,se sídlem Michelská
<br> 1326/62,140 00 Praha - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě nařízení exekuce Okresního soudu ve
Vyškově ze dne 27.11.2012,č.j.24 EXE 2898/2012-17,které nabylo právní moci dne 19.2.2013,kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného příkazu Český telekomunikační úřadu - odbor pro severomoravskou oblast č <.>
j.38599/2009-638/II.vyř.ze dne 1.10.2009,který nabyl právní moci dne 14.10.2009,vykonatelného dne 30.10.2009
<br>
<br> ve věci
oprávněného:
<br> Český inkasní kapitál,a.s <.>,Václavské náměstí čp.808 / čo.66,110 00 Praha - Praha 1,IČ:
27646751,práv.zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát se sídlem Vyskočilova čp.XXXX / čo.5,140
00 Praha - Michle
<br>
<br> proti
<br> povinné:
XXXX XXXXXXX XXXXXXX,<.>,-
<br> <.>
<br>
<br> vydal tuto
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU:
I <.>
<br> Dražební jednání movitých věcí pojatých do soupisu na základě exekučního příkazu č.j.081 EX
34851/12-114 ze dne 09.01.2020 se koná dne 31.7.2020 v 9,00 hodin na adrese: Tovární 9,Přerov,PSČ: 750 02 <.>
<br>
II <.>
<br> Dražit se budou následující movité věci za uvedené nejnižší podání:
<br>
č.1,popis: LCD TV Hyundai,ks: 1,rozhodná cena 900 Kč,nejnižší podání 300 Kč
č.2,popis: Reproduktor Elysium nefunkční,ks: 1,rozhodná cena 150 Kč,nejnižší podání 50 Kč
<br>
III <.>
<br> Nejnižší podání činí v souladu s ustanovením § 329 odst.2 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve
znění pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením § 52 zákona č.120/2001 Sb <.>,exekuční řád,ve znění pozdějších
předpisů,jednu třetinu rozhodné ceny <.>
<br>
IV <.>
<br> K uvedené dražbě movitých věcí se nevyžaduje zaplacení jistoty <.>
<br>
V <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3980847

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavkov u Brna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz