« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - vedoucí oddělení výpočetního centra účtáren v odboru účetnictví PER-72875/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vedoucí oddělení výpočetního centra účtáren v odboru účetnictví PER-72875/2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 25.června 2020 výběrové řízení pro jmenování do funkce vedoucího úředníka / vedoucí úřednice
<br>
<br> vedoucí oddělení výpočetního centra účtáren
<br> v odboru účetnictví Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 0121)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: vedoucí oddělení výpočetního centra účtáren,s místem výkonu práce Praha <,>
<br> v platové třídě1) 12
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: od 1.9.2020 nebo dle dohody <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> Optimalizace využívání informační infrastruktury a instalování nových prvků a modulů
<br> ekonomických informačních systémů,databází a jiných aplikací pro koncového uživatele,sítí <,>
<br> databází <.>
<br> Spolupráce při definici potřeb,posuzování,vyhodnocování a výběru kombinovaných projektů
<br> vývoje ekonomických informačních systémů,programového vybavení,rozvoji jejich provozu a
<br> údržby <.>
<br> Souhrnné práce při zajišťování zpracování údajů o účetnictví a rozpočtu za hlavní město Prahu <.>
<br> Souhrnné práce při předkládání a projednávání návrhů na inovaci hardwaru a softwaru podle potřeb
<br> odborů účetnictví a rozpočtu <.>
<br> Předběžná řídící kontrola při načítání XXX z externích systémů a průběžná řídící kontrola úplnosti
<br> náležitostí účetních a rozpočtových dat týkajících se Magistrátu hl.města Prahy potřebných k jejich
<br> zpracování pomocí určených programů <.>
<br>
<br> Předpoklady pro jmenování vedoucí úřednice/vedoucího úředníka podle § 4 zákona o
<br> úřednících:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> b) občan Čes...

Načteno

edesky.cz/d/3980676

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz