« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - EIA - závěr zjišťovacího řízení - „Průmyslové haly v areálu Prakab Pražská Kabelovna s.r.o. (duben 2020)“ OCP-72876/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

EIA - závěr zjišťovacího řízení - „Průmyslové haly v areálu Prakab Pražská Kabelovna s.r.o. (duben 2020)“ OCP-72876/2020
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/20 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
- dle rozdělovníku -
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Bc.XXXXXX XXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 963888/2020 Počet listů/příloh: 10/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 639111/2020 OCP 23.06.2020
<br> Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení
<br> Výroková část:
<br> Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“),jako
příslušný úřad podle § 22 písm.a) a § 23 odst.10 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí),ve znění pozdějších změn (dále také jen „zákon“),po provedeném
zjišťovacím řízení rozhodl podle § 7 odst.6 zákona takto:
<br> Záměr „Průmyslové XXXX v areálu Prakab Pražská Kabelovna s.r.o.(duben 2020)“
nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona <.>
<br> Identifikační údaje:
<br> 1.Název záměru
<br> Průmyslové XXXX v areálu Prakab Pražská Kabelovna s.r.o.(duben 2020)
<br> 2.Oznamovatel:
<br> PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s.r.o <.>,Ke Kablu 278,102 00 Praha 10,IČO: 43873189
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2/20 Č.j.MHMP 963888/2020
<br> 3.Oznámení:
<br> zpracovatel: Ing.Luboš Štancl; datum zpracování: duben 2020
<br> 4.Zařazení záměru dle přílohy č.1 zákona:
<br> Záměr naplňuje ust.§ 4 odst.1 písm.c) zákona,a to jako záměr ve vztahu k bodu 106 (Výstavba
skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu – 10 000 m2)
kategorie II přílohy č.1 k zákonu <.>
<br> 5.Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Předmětem záměru je výstavba nových průmyslových hal pro lehkou výrobu a skladování.V
severozápadní části areálu PRAKAB jsou navrženy 3 větší nájemní jednotky pro lehkou výrobu
a skladování...

Načteno

edesky.cz/d/3980669

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Prodej   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz