« Najít podobné dokumenty

Obec Česká Ves - Městský úřad Jeseník - Výběové řízení - Vedoucí Odboru stavebního úřadu a územního plánování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Česká Ves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městský úřad Jeseník - Výběové řízení - Vedoucí Odboru stavebního úřadu a územního plánování
1
<br>
<br>
Město Jeseník oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č.312/2002 Sb.<,>
<br> o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů <,>
v platném znění,na obsazení volného pracovního místa
<br>
<br> Vedoucí Odboru stavebního úřadu a územního plánování
<br>
<br> Popis pracovního místa:
<br>  komplexně zabezpečuje,řídí,koordinuje a kontroluje pracovní úkoly Odboru
zajišťujícího agendu stavebního úřadu,úřadu územního plánování,vyvlastnění <,>
přestupků,státní památkové péče
<br>
<br> Předpoklady pro podání přihlášky:
<br>  státní občanství České republiky,u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
 XXX XXX.XX let
 svéprávnost
 občanská a morální bezúhonnost
 ovládání jednacího jazyka
<br>
<br> Požadavky:
<br>  ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním
programu ve studijním oboru stavebního,architektonického nebo právnického směru
<br>  znalost zákona č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon,včetně jeho prováděcích vyhlášek;
zákona č.184/2006 Sb <.>,o vyvlastnění; zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích; zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád; zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní
památkové péči; zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich <,>
všechny v platném znění
<br>  dobrá znalost práce na PC (MS Office,internet,apod.)
 praxe v oboru nebo praxe ve veřejné správě
 výborné komunikační,organizační a řídící schopnosti
 manažerské dovednosti
 samostatnost a spolehlivost
 zdravotní způsobilost
 řidičské oprávnění skupiny B
<br>
<br>
Výhoda:
<br>  zkušenosti s vedením pracovního kolektivu
 zvláštní odborná způsobilost z obecné části a ze zvláštní části alespoň pro jednu ze
<br> správních činností stanovenou nařízením vlády č.512/2002 Sb.vykonávaných jím
řízenými úředníky (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního
poměru)
<br>  znalost práce v programech VITA a GEOV...

Načteno

edesky.cz/d/3980545

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Česká Ves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz