« Najít podobné dokumenty

Obec Česká Ves - Exekutorský úřad Praha - východ - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Česká Ves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Exekutorský úřad Praha - východ - Dražební vyhláška
JUDr.XXXXXX XXXXXX,soudní exekutor
<br> Exekutorský úřad Praha - východ
<br> se sídlem Michelská 1326/62,140 00 Praha
<br> tel: +420 236 034 034 mail: urad@exsmekal.cz
<br> fax: +420 236 034 000 www.exsmekal.cz
<br> úřední hodiny: Po,St,Čt 9 - 12 hod <.>,13 - 16 hod <.>
č.j.081 EX 01904/07-431
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha - východ,se sídlem Michelská
<br> 1326/62,140 00 Praha - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě nařízení exekuce Okresního soudu v
<br> Jeseníku ze dne 26.3.2007,č.j.1 Nc 558/2007-7,které nabylo právní moci dne 29.8.2007,kterým byla nařízena
<br> exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Jeseníku č.j.12 Ro 1023/2006-19 ze dne
<br> 6.11.2006,který nabyl právní moci dne 12.12.2006,vykonatelného dne 12.12.2006
<br>
<br> ve věci
<br> oprávněného:
<br> Český inkasní kapitál,a.s <.>,Václavské náměstí čp.808 / čo.66,110 00 Praha - Praha 1,IČ:
<br> 27646751,práv.zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát se sídlem Vyskočilova čp.XXXX / čo.5,140
<br> 00 Praha - Michle
<br>
<br> proti
<br> povinnému:
<br> XXXX XXXXXX,bytem Holanova XXX,Česká Ves XXX XX,nar.30.12.1971
<br>
<br> vydal tuto
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU:
I <.>
<br> Dražební jednání movitých věcí pojatých do soupisu na základě exekučního příkazu č.j.081 EX
<br> 01904/07-369 ze dne 27.05.2019 se koná dne 31.7.2020 v 09:00 hodin na adrese: Tovární 9,Přerov,PSČ: 750 02 <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Dražit se budou následující movité věci za uvedené nejnižší podání:
<br>
<br> č.1,popis: LCD TV JVC LT 32,ks: 1,rozhodná cena 900 Kč,nejnižší podání 300 Kč
<br>
<br> III <.>
<br> Nejnižší podání činí v souladu s ustanovením § 329 odst.2 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením § 52 zákona č.120/2001 Sb <.>,exekuční řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů,jednu třetinu rozhodné ceny <.>
<br>
<br> IV <.>
<br> K uvedené dražbě movitých věcí se nevyžaduje zaplacení jistoty <.>
<br>
<br> V <.>
<br> Soudní e...

Načteno

edesky.cz/d/3980544

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Česká Ves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz