« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska287.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska287.pdf
JUDr.XXXXXX XXXXXX,soudní exekutor
<br> Exekutorský úřad Praha - východ
<br> se sídlem Michelská 1326/62,140 00 Praha
<br> tel: +420 236 034 034 mail: urad@exsmekal.cz
<br> fax: +420 236 034 000 www.exsmekal.cz
<br> úřední hodiny: Po,St,Čt 9 - 12 hod <.>,13 - 16 hod <.>
č.j.081 EX 06844/10-407
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha - východ,se sídlem Michelská
<br> 1326/62,140 00 Praha - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě nařízení exekuce Okresního soudu v
<br> Novém Jičíně ze dne 19.5.2010,č.j.56 EXE 364/2010-11,které nabylo právní moci dne 4.8.2010,kterým byla
<br> nařízena exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Krajského soudu v Praze č.j.26 C 161/2006 ze dne
<br> 11.12.2006,který nabyl právní moci dne 20.1.2007,vykonatelného dne 20.1.2007
<br>
<br> ve věci
<br> oprávněného:
<br> ČSOB Leasing,a.s <.>,Na Pankráci čp.310 / čo.60,140 00 Praha - Nusle,IČ: 63998980,práv <.>
<br> zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát se sídlem Vyskočilova čp.XXXX / čo.5,140 00 Praha -
<br> Michle
<br>
<br> proti
<br> povinné:
<br> XXXX XXXXXXX,bytem Stavební čp.XXX / čo.X,Ostrava - Poruba 708 00,nar.12.5.1948
<br>
<br> vydal tuto
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU:
I <.>
<br> Dražební jednání movitých věcí pojatých do soupisu na základě exekučního příkazu č.j.081 EX
<br> 06844/10-129 ze dne 18.10.2012 se koná dne 31.7.2020 v 9,00 hodin na adrese: Tovární 9,Přerov,PSČ: 750 02 <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Dražit se budou následující movité věci za uvedené nejnižší podání:
<br>
<br> č.7,popis: Vysavač Rainbow,ks: 1,rozhodná cena 600 Kč,nejnižší podání 200 Kč
<br> č.10,popis: LCD TV JVC 32,ks: 1,rozhodná cena 600 Kč,nejnižší podání 200 Kč
<br> č.11,popis: XXXXX XXXXXXX,Barva: zelená,RZ: XTX XXXX,ks: X,rozhodná cena 3000 Kč,nejnižší podání 1000 Kč
<br> č.12,popis: Aku Walter,ks: 1,rozhodná cena 150 Kč,nejnižší podání 50 Kč
<br> č.13,popis: Schůdky hliníkové,ks: 1,rozhodná cena 150 Kč,nejnižší podání 50 Kč
<br>
<br> III <.>
<br> Nejnižší podání činí v souladu s ustano...

Načteno

edesky.cz/d/3980502

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
03. 07. 2020
03. 07. 2020
03. 07. 2020
03. 07. 2020
03. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz