« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Jih - 20-429.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20-429.pdf
JUDr.XXXXXX XXXXXX,soudní exekutor Ř/l/y ý/ífff/čaý/ďb
<br> Exekutorský úřad Praha - východ se sídlem Michelská 1326/62,140 00 Praha
<br> tel: +420 236 034 034 mail: urad©exsmekahcz fax: +420 236 034 000 www.exsmeka1.cz
<br> úřední hodiny: Po,St,Čt 9.12 hod <.>,13 - 16 hod.č.j.081 EX 05764/09-213
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha - východ,se sídlem Michelská 1326/62,140 00 Praha - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě nařízení exekuce Okresního soudu v Ostravě ze dne 20.11.2008,č.j.94 Nc 12456/2008-5,které nabylo právní moci dne 4.8.2009,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Ostravě č.j.68 Ro 2742/2007 ze dne 19.3.2008,který nabyl právní moci dne 21.5.2008,vykonatelného dne 21.5.2008
<br> ve Věci oprávněného: v „ Ceský inkasní kapitál,a.s <.>,Václavské náměstí čp.808 / ěo.66,110 00 Praha - Praha 1,IC: 27646751,práv.zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát se sídlem Vyskočilova čp.XXXX / čo.5,140 00 Praha - Michle proti
<br> povinnému:
<br> XXXX XXXXXX,bytem Mitušova čp.XXXX / čo.XX,Ostrava - Hrabůvka 700 30,nar.9.6.1973 vydal tuto
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU: 1.Dražební jednání movitých věcí pojatých do soupisu na základě exekučního příkazuv č.j.081 EX 05764/09-178 ze dne 22.01.2020 se koná dne 31.7.2020 v 9,00 hodin na adrese: Tovární 9,Přerov,PSC: 750 02 <.>
<br> II.Dražit se budou následující movité věci za uvedené nejnižší podání:
<br> č.6,popis: Notebook Lenovo,ks: 1,rozhodná cena 600 Kč,nejnižší podání 200 Kč 111 <.>
<br> znění pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením © 52 zákona č.120/2001 Sb <.>,exekuční řád,ve znění pozdějších předpisů,jednu třetinu rozhodné ceny <.>
<br> IV.K uvedené dražbě movitých věcí se nevyžaduje zaplacení jistoty <.>
<br> V <.>
<br> Soudní exekutor udělí příklep dražiteli,který učiní nejvyšší podání.Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit a následně si převzít vydražené movité věci.Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas,přejde na vydražite...

Načteno

edesky.cz/d/3980488

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz