« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Jih - 20-430.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20-430.pdf
Exekutorský úřad Praha — východ se sídlem Michelská 1326/62,140 00 Praha tel: +420 236 034 034 mail: urad©exsmekalcz fax: +420 236 034 000 www.exsmekal.cz
<br> úřední hodiny: Po,St,Čt 9 - 12 hod <.>,13 - 16 hod.č.j.081 EX 27620/10-438
<br> JUDr.XXXXXX XXXXXX,soudní exekutor J/M/ ýffffíyéiyÚ/l !
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha - východ,se sídlem Michelská 1326/62,140 00 Praha - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě nařízení exekuce Okresního soudu v Ostravě ze dne 21.10.2010,č.j.92 EXE 11617/2010 - 10,které nabylo právní moci dne 23.4.2011,ve znění opravného usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 11.2.2011,č.j.92 EXE 11617/2010—16,které nabylo právní moci dne 28.7.2011,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j.53 C 221/2009 ze dne 16.3.2009,který nabyl právní moci dne 8.5.2009,vykonatelného dne 8.5.2009
<br> ve věci oprávněného: český inkasní kapitál,a.s <.>,Václavské náměstí čp.808 / čo.66,110 00 Praha - Praha 1,IČ: 27646751,práv.zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát se sídlem Vyskočilova čp.XXXX / čo.5,140 00 Praha — Michle proti
<br> povinné:
<br> XXXX XXXXXXXXX,bytem Gerasimovova XXXX/XX,Ostrava - Zábřeh XXX XX,nar.7.1.1951 vydal tuto „
<br> DRAZEBNÍ VYHLÁŠKU: 1 <.>
<br> Dražební jednání movitých věcí pojatých do soupisu na základě exekučního příkazu_ č.j.081 EX 27620/10-407 ze dne 24.09.2019 se koná dne 31.7.2020 v 9,00 hodin na adrese: Tovární 9,Přerov,PSC: 750 02 <.>
<br> H.Dražit se budou následující movité věci za uvedené nejnižší podání:
<br> č.1,popis: LCD TV Hyundai 22,ks: 1,rozhodná cena 600 Kč,nejnižší podání 200 Kč
<br> 111.Nejnižší podání činí v souladu s ustanovením 5 329 odst.2 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením š 52 zákona č.120/2001 Sb <.>,exekuční řád,ve znění pozdějších předpisů,jednu třetinu rozhodné ceny <.>
<br> IV.K uvedené dražbě movitých věcí se nevyžaduje zaplacení jistoty <.>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3980487

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz