« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Veřejná vyhláška o doručení - Denisa Scheryová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška o doručení - Denisa Scheryová (451,21 kB)
s k l & wa 'l af '{.íliá ám wmm 4 Q ííWll' Odbor matrika Dominikánská 2,60169 Brno w.ííí V Číslo jednací: MCBS/2020/0100091/TIN K podání: Vaše číslo jednací: Spisová znaěka: 2300/MCBS/2020/0091791/4 Vyřizuje: Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX ID datové schránky: qykbweX V Brně dne 30.06.2020 Veřejná vyhláška o doručení: Úřad městské části města Brna,Brno-střed oznamuje adresátovi: paní XXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.lXXX,adresa trvalého pobytu Husova 5,Brno,že má na odbom: Odbor matrika,se sídlem Dominikánská 2,Brno uloženou na své jméno zásilku s č.j.MCBS/2020/0100091/TIN Uvedenou zásilku si můžete převzít v kance4áři oddělení matrika.v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 v pátek od 8:00 do 13:00 ADRESÁT SE VYZÝVÁ,ABY SI ZÁSILKU VYZVEDL.Vzhledem k tomu,že Odbor matrika,- nezná pobyt,nebo se adresát na rnfstě svého pobytu,který ohlásil na Odbor matrika,- nezdržuje,doručuje se písemnost v souladu s § 25 a § 26,zákona č.500/2004 Sb.správnfho řádu,ve znění pozdějších předpisů touto veřejnou vyhláškou.ůu MĚ8ffiía' čAsííQŤI učearú 51MES'TA BRNA,síqso-síheď rnabfga Dominikánaká2.601 89 Brne 20 'Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX vedoucf odboru matrika vyvěšeno dne: podpis: sňato dne: podpis: Poslední den vyvěšení se považuje za den doručení (§25,odst.2,zák.č.500/2004 Sb.)

Načteno

edesky.cz/d/3980472

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz