« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - VV o možnosti převzetí písemnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3332-19-12 N Veřejná vyhláška - Kom- Palcary - Převzetí.pdf (PDF 111.78 kB)
Úřad městské části města Brna,Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno
Odbor stavební
<br> Číslo jednací: MCBKOM 02880/2020/SÚ/Nýv V Brně dne 29.06.2020
<br> Spisová značka: S-MCBKOM 03332/2019/12
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXX XXXXX,CSc.Vypraveno: XX.XX.XXXX
<br> Tel: 541428188,nyvlt@komin.brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> o možnosti převzetí písemnosti
<br>
Úřad městské části města Brna,Brno-Komín,Odbor stavební,jako stavební úřad (dále jen "stavební
<br> úřad"),příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
<br> řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v zahájeném řízení o vydání územního
<br> rozhodnutí na stavbu komunikace pod názvem: „Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí“
<br> v katastrálním území Komín a Bystrc,vydal dne 22.06.2020 územní rozhodnutí č.416,kde vlastník
<br> pozemku 3163/265 k.ú.Komín (orná půda) dotčený místní komunikací (SO II-101) XXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> Kristenova XX/XX,XXX XX Brno před doručením rozhodnutí zemřela,z uvedeného důvodu nelze
<br> předpokládaným dědicům,kteří nejsou v plném rozsahu stavebnímu úřadu známy doručovat.Proto
<br> stavební úřad podle ust.§ 25 odst.1 zák.č.500/2004 Sb <.>,v platném znění,správní řád
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> doposud neznámému vlastníku pozemku parc.č.3163/265 v k.ú.Komín možnost převzetí
<br> následující písemnosti:
<br> Územní rozhodnutí č.416 jehož předmětem je stavba pod názvem „Rozšíření ulice Palcary včetně
<br> inženýrských sítí“ v katastrálním území Komín a Bystrc.V daném případě se jedná o pozemek 3163/265
<br> k.ú.Komín,který může být dotčen na hranici pozemku rekonstrukcí nezpevněné krajnice na zpevněnou
<br> krajnicí.Jedná se o účastníka,který byl legálně seznámen s rozsahem stavby,ale bohužel po projednání
<br> v průběhu zpracování rozhodnutí a do jeho doby doručení zemřel.Stavební úřad v této věci zvažoval zda-
<br> li má ustanovit opatrovníka neznámému vlastníkovi – (předpok...

Načteno

edesky.cz/d/3980460

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz