« Najít podobné dokumenty

Městys Kralice na Hané - Dražební vyhláška 081 EX 31779/10-432 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Kralice na Hané.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška - MV_29.6.2020_1316.pdf [0,70 MB]
JUDr.XXXXXX XXXXXX,soudní exekutor
<br> Exekutorský úřad Praha - východ
<br> se sídlem Michelská 1326/62,140 00 Praha
<br> tel: +420 236 034 034 mail: urad@exsmekal.cz
<br> fax: +420 236 034 000 www.exsmekal.cz
<br> úřední hodiny: Po,St,Čt 9 - 12 hod <.>,13 - 16 hod <.>
č.j.081 EX 31779/10-432
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha - východ,se sídlem Michelská
<br> 1326/62,140 00 Praha - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě nařízení exekuce Okresního soudu v
<br> Olomouci ze dne 16.9.2010,č.j.49 EXE 3844/2010-12,které nabylo právní moci dne 13.8.2011,kterým byla
<br> nařízena exekuce podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Olomouci č.j.28 C 37/2009 ze dne 15.1.2010 <,>
<br> který nabyl právní moci dne 24.2.2010,vykonatelného dne 2.3.2010
<br>
<br> ve věci
<br> oprávněného:
<br> Český inkasní kapitál,a.s <.>,Václavské náměstí čp.808 / čo.66,110 00 Praha - Praha 1,IČ:
<br> 27646751,práv.zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát se sídlem Vyskočilova čp.XXXX / čo.5,140
<br> 00 Praha - Michle
<br>
<br> proti
<br> povinnému:
<br> XXXX XXXXXXX,bytem Trávníky čp.XXX,Kralice na Hané - Kralice na Hané 798 12,nar <.>
<br> 1.5.1976
<br>
<br> vydal tuto
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU:
I <.>
<br> Dražební jednání movitých věcí pojatých do soupisu na základě exekučního příkazu č.j.081 EX
<br> 31779/10-406 ze dne 01.10.2019 se koná dne 31.7.2020 v 9,00 hodin na adrese: Tovární 9,Přerov,PSČ: 750 02 <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Dražit se budou následující movité věci za uvedené nejnižší podání:
<br>
<br> č.1,popis: LCD TV Gogen,ks: 1,rozhodná cena 1200 Kč,nejnižší podání 400 Kč
<br> č.2,popis: Notebook Lenovo V 110,ks: 1,rozhodná cena 3000 Kč,nejnižší podání 1000 Kč
<br> č.8,popis: Elektrická pila Makita,ks: 1,rozhodná cena 600 Kč,nejnižší podání 200 Kč
<br>
<br> III <.>
<br> Nejnižší podání činí v souladu s ustanovením § 329 odst.2 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením § 52 zákona č.120/2001 Sb <....

Načteno

edesky.cz/d/3980415

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Kralice na Hané      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz