« Najít podobné dokumenty

Městys Katovice - Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse dne 9.7.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Katovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvanka-14.pdf
Městys Katovice
<br> PSČ 387 11 IČO : 251 305
<br> OZNÁMENÍ o KONÁNÍ VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
<br> Datum : 09.07.2020 Čas : 1900 hodin Místo : zasedací místnost úřadu městyse
<br> Navržený program:
<br> ;_\
<br> Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Schválení programu jednání
<br> Rozpočtová opatření
<br> Dražební vyhláška
<br> Smlouvy na pronájem pozemků p.č.2118/14 a 2118/4,a části pozemku 1296/30,vše v k.ú.Katovice
<br> 6) Smlouva na pronájem nebytových prostor v KD Katovice
<br> 7) Ostatní " f % V Katovicích,dne 30.června 2020 ÁÍČý/q ///íígggggď
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> VXXX.<.> <.>
<br> U'l
<br> starostka MESTYS KATGVLÉSL Husovo nám,5 387 11 Katovice Vyvěšeno na úřední desce dne 30.06.2020 Sejmutí z úřední desky dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Jméno a podpis: XXXXXXXX XXXXXXX Jméno a podpis:

Načteno

edesky.cz/d/3980414

Meta

Pronájem   Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Katovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz