« Najít podobné dokumenty

Město Železnice - Dražební vyhláška - Marada Miroslav /1984/

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Železnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška - Marada Miroslav /1984/
tel:
<br> fax:
<br> „či 95.<.>.Wďf - i
<br> JUDr.XXXXXX XXXXXX,soudní exekutor Exekutorský úřad Praha - východ se sídlem Michelská 1326/62,140 00 Praha +420 236 034 034 mail: urad©exsmekahcz +420 236 034 000 www.exsmekal.cz úřední hodiny: Po,St,Čt9 - 12 hod <.>,13 - 16 hod <.>
<br> č.j.081 EX 17011113-316
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha - východ,se sídlem Michelská
<br> 1326/62,140 00 Praha - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce Okresního soudu v Hodoníně ze dne 18.9.2013,č.j.43 EXE 1275/2013-9,které nabylo právní moci dne 9.1.2014,kterým byla
<br> nařízena exekuce podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Hodoníně č.j.14EC403/2010-111 ze dne
<br> 10.1.2013,který nabyl právní moci dne 6.3.2013,vykonatelného dne 12.3.2013
<br> ve věci oprávněného: Český inkasní kapitál,a.s <.>,Václavské náměstí čp.808 ! čo.66,110 00 Praha — Praha 1,IČ: 27646751,práv.zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát se sídlem Vyskočilova čp.XXXX / čo.5,140 00 Praha - Michle proti
<br> povinnému:
<br> XXXXXXXX XXXXXX,bytem Masarykovo nám.XX/X <.>,Hodonín XXX 01,nar.„1984 vydal tuto “.<.>
<br> DRAZEBNÍ VYHLÁSKU: [
<br> Dražební jednání movitých věcí pojatých do soupisu na základě exekučního příkazu č.j.081 EX
<br> 17011/13—272 ze dne 31.07.2019 se koná dne 31.7.2020 v 09:00 hodin na adrese: Tovární 9,Přerov,PSČ: 750 02 <.>
<br> II.Dražit se budou následující movité věci za uvedené nejnižší podání:
<br> č.1,popis: Notebook Lenovo,ks: 1,rozhodná cena 1500 Kč,nejnižší podání 500 Kč
<br> 111.Nejnižší podání činí v souladu s ustanovením 5 329 odst.2 zákona č.99/ 1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením © 52 zákona č.120/2001 Sb <.>,exekuční řád,ve znění pozdějších předpisů,jednu třetinu rozhodné ceny <.>
<br> IV.K uvedené dražbě movitých věcí se nevyžaduje zaplacenijistoty <.>
<br> V.Soudní exekutor udělí příklep dražiteli,který učiní nejvyšší podání.Vydražitel musí nejvyšší podání ihned
...

Načteno

edesky.cz/d/3980390

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Železnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz