« Najít podobné dokumenty

Město Železnice - Dražební vyhláška - Kadlčková Erika /1983/

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Železnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška - Kadlčková Erika /1983/
46? !%
<br> JUDr.XXXXXX XXXXXX,soudní exekutor Exekutorský úřad Praha — východ se sídlem Michelská 1326/62,140 00 Praha tel: +420 236 034 034 mail: urad©exsmekach fax: +420 236 034 000 www.exsmekal.cz úřední hodiny: Po,St,Čt 9 _ 12 hod <.>,13 — 16 hod <.>
<br> č.j.081 EX 55429111-247
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha — východ,se sídlem Michelská 1326/62,140 00 Praha - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě nařízení exekuce Okresního soudu v Hodoníně ze dne 16.4.2012,č.j.43 EXE 65/2012-9,které nabylo právní moci dne 5.9.2012,kterým byla nařízena
<br> exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Hodoníně o.j.406 EC 618/2011-7 ze dne 30.9.2011,který nabyl právní moci dne 25.10.2011,vykonatelného dne 25.10.2011
<br> ve věci oprávněného: Český inkasní kapitál,a.s <.>,Václavské náměstí čp.808 / čo.66,110 00 Praha - Praha 1,IČ: 27646751,práv.zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát se sídlem Vyskočilova čp.XXXX ! čo.5,140 00 Praha - Michle proti
<br> povinné:
<br> Erika Kadlěková,bytem Vrchlického čp.2552 / čo.21,Hodonín - Hodonín 695 01,nar <.>
<br> Wms vydal tuto „ V
<br> DRAZEBNÍ VYHLÁSKU: 1
<br> Dražební jednáni movitých věcí pojatých do soupisu na základě exekučního příkazu č.j.081 EX 55429111-051 ze dne 14.08.2013 se koná dne 31.7.2020 v 09:00 hodin na adrese: Tovární 9,Přerov,PSC: 750 02 <.>
<br> II.Dražit se budou následující movité věci za uvedené nejnižší podání:
<br> č.1,popis: LCD TV ECG,ks: 1,rozhodná cena 900 Kč,nejnižší podání 300 Kč
<br> nun
<br> č.4,popis: LCD TV Samsung,ks: 1,rozhodná cena 1200 Kč,nejnižší podání 400 Kč
<br> 111.Nejnižší podání činí v souladu s ustanovením š 329 odst.2 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením © 52 zákona č.120/2001 Sb <.>,exekuční řád,ve znění pozdějších předpisů,jednu třetinu rozhodně ceny <.>
<br> IV.K uvedené dražbě movitých věcí se nevyžaduje zaplacení jistoty <.>
<br> V <.>
<br> Soudní exekutor udělí příklep draž...

Načteno

edesky.cz/d/3980389

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Železnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz