« Najít podobné dokumenty

Město Jemnice - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jemnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
JUDr.XXXXXX XXXXXX,soudní exekutor
<br> Exekutorský úřad Praha - východ
<br> se sídlem Michelská 1326/62,140 00 Praha
<br> tel: +420 236 034 034 mail: urad@exsmekal.cz
<br> fax: +420 236 034 000 www.exsmekal.cz
<br> úřední hodiny: Po,St,Čt 9 - 12 hod <.>,13 - 16 hod <.>
č.j.081 EX 23331/13-329
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha - východ,se sídlem Michelská
<br> 1326/62,140 00 Praha - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce Obvodního
<br> soudu pro Prahu 5 ze dne 18.11.2013,č.j.36 EXE 2319/2013 -17,které nabylo právní moci dne 27.2.2014,kterým
<br> byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 č.j.20C117/2009-57 ze dne
<br> 10.4.2009,který nabyl právní moci dne 10.6.2009,vykonatelného dne 15.6.2009
<br>
<br> ve věci
<br> oprávněného:
<br> Český inkasní kapitál,a.s <.>,Václavské náměstí čp.808 / čo.66,110 00 Praha - Praha 1,IČ:
<br> 27646751,práv.zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát se sídlem Vyskočilova čp.XXXX / čo.5,140
<br> 00 Praha - Michle
<br>
<br> proti
<br> povinným:
<br>,1) XXXXXX XXXXXXXXX,bytem náměstí Svobody čp.XX,Jemnice - Jemnice 675 31,nar <.>
<br> 9.9.1964
<br>,2) XXXXXXXX XXXXX,bytem Havlíčkovo Náměstí čp.XXX / čo.9,Praha - Žižkov (Praha 3)
<br> 130 00,nar.25.12.1974
<br>
<br> vydal tuto
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU:
I <.>
<br> Dražební jednání movitých věcí pojatých do soupisu na základě exekučního příkazu č.j.081 EX
<br> 23331/13-204 ze dne 07.01.2019 se koná dne 31.7.2020 v 09:00 hodin na adrese: Tovární 9,Přerov,PSČ: 750 02 <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Dražit se budou následující movité věci za uvedené nejnižší podání:
<br>
<br> č.2,popis: Vrtačka zelená,ks: 1,rozhodná cena 150 Kč,nejnižší podání 50 Kč
<br> č.3,popis: Flexa master,ks: 1,rozhodná cena 150 Kč,nejnižší podání 50 Kč
<br>
<br> III <.>
<br> Nejnižší podání činí v souladu s ustanovením § 329 odst.2 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením § 52 z...

Načteno

edesky.cz/d/3980242

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jemnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz