« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

134 Dražební vyhláška movité věci
Číslo jednací: 201 EX 00723/17-134
<br> Dražební vyhláška
<br> Soudní exekutor Exekutorského úřadu Karviná,Komorní 4,Český Těšín <,>
Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX <,>
<br> pověřený provedením exekuce na základě pověření,které vydal Okresní soud v Šumperku č.j.22 EXE 594/2017-12 <,>
ze dne 4.4.2017,které nabylo právní moci dne 23.5.2017,dle exekučního titulu: Elektronický platební rozkaz ze dne
31.1.2017,č.j.EPR 3517/2017 - 4,jejž vydal Okresní soud v Šumperku ve věci:
<br> oprávněného: PLOŠINY - OLOMOUC s.r.o <.>,IČ: 28591585,Pavlovická 2/38,779 00 Olomouc <,>
zast.Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,advokát,AK Spojenců XXX / čo.X,783 96 Olomouc - Olomouc <,>
<br> proti
<br> povinné: XXXXX XXXXXX,IČ: XXXXXXXX,r.č.XX-XX-XX/,Čsl.armády 74 / čo.36,787 01 Šumperk <,>
<br> pro 237 053,20 Kč,úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 49 667,00 Kč od 17.5.2016 do zaplacení,úrok z prodlení
8,05% ročně z částky 93 775,00 Kč od 28.6.2016 do zaplacení,úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 54 329,00 Kč od
5.7.2016 do zaplacení,náklady soudního řízení ve výši 38 583,50 Kč,jiné příslušenství ve výši 1 200,00 Kč,náklady
oprávněného a náklady této exekuce <,>
<br> I.oznamuje konání dražebního roku:
sepsané movité věci povinného budou prodány v dražbě,která se bude konat:
<br> dne 15.7.2020 v 10:00 hodin <,>
v sídle Exekutorského úřadu Karviná,Komorní 4,Český Těšín <.>
<br> II.Seznam dražených věcí:
<br> Položka
číslo
<br> Počet
kusů Seznam a popis věcí
<br> Rozhodná cena
(Kč) / 1ks
<br> Nejnižší podání
(Kč) / 1ks
<br> 1.1 TV CHANGHONG LCD 1 500,- 500,-
<br> 2.1 MOBILNÍ TELEFON HAMMER 300,- 100,-
<br> 3.1 NOTEBOOK ASUS 900,- 300,-
<br> 4.1 KLÁVESNICE LOGITECH 90,- 30,-
<br> 5.1 NOTEBOOK HP ČERVENÝ 900,- 300,-
<br> 6.1 TISKÁRNA PIXMA TS 3150 300,- 100,-
<br> 8.1 NAVIGACE NAVITEL 300,- 100,-
<br> III.Shora uvedené movité věci budou draženy samostatně <.>
<br>
<br> IV.Zaplacení jistoty se nevyžaduje.Dle ust.§ 328b o.s.ř.povinnost složit jistotu a její výši stanoví exekutor,převyšuje-li
rozhodná cena samostatně dr...

Načteno

edesky.cz/d/3979571

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz