« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1101203135
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC <,>
Mgr.XXX XXXXXXX,soudní exekutor
<br> sídlo: Dr.Milady Horákové 496/27,779 00 Olomouc
datová schránka: xkwnbg8,e-mail: podatelna@exekuce.org
telefon: (+420) 775 178 774
bankovní spojení: 4200202203/6800
<br> V Olomouci dne 25.05.2020 Vyhotovil: Mgr.XXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> č.j.: XXXEX XXXX/XX-XXX
pův.sp.zn.: 057EX 1203/11
<br> ev.č.opr.: 3030563499
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXX,jmenovaný do uvolněného Exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu
v Olomouci rozhodnutím ministra spravedlnosti č.j.MSP-478/2014-OJ-SO/9 ze dne 14.8.2014,po Mgr.Ing.Radimu
Opletalovi,který byl pověřen provedením exekuce usnesením,které vydal Okresní soud v Šumperku č.j.22 EXE
1485/2011-31 ze dne 11.04.2011,jímž byla nařízena exekuce dle exekučního titulu,kterým je vykonatelné rozhodnutí:
rozsudek,které vydal Okresní soud v Šumperku pod č.j.18C 375/2009-34 dne 09.09.2009,a dále vykonatelné
rozhodnutí: usnesení,které vydal Krajský soud v Ostravě,pobočka v Olomouci pod č.j.75Co 17/2010-49 dne
28.01.2010,pro vymožení pohledávky oprávněného:
JUDr.XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,IČ 66198500,bytem Bolzanova 1615/1,110 00 Praha-Nové Město,právně
zast.: JUDr.XXXXXX XXXXXXX,advokát,se sídlem Podolská XXX/XXX,XXX XX Praha <,>
<br> proti povinnému:
XXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Sobotín č.p.16,788 16 Sobotín,za účasti manž.pov.XXXX XXXXX XXX,nar <.>
XX.XX.XXXX,bytem Sobotín č.p.16,788 16 Sobotín <,>
<br> ve výši: 46.270,- Kč s příslušenstvím a nákladů exekuce,které budou v průběhu řízení stanoveny <,>
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> I.Nařizuje se dražba,která se uskuteční dne 29.07.2020 v 14:00 hodin,elektronicky prostřednictvím aplikace na
internetovém portálu:
<br>
www.okdrazby.cz
<br> Dražba bude ukončena nejdříve dne 29.07.2020 v 14:30 hod.Dražba se však bude konat,dokud dražitelé budou
činit podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání <,>
má se za to,že dražitelé stále...

Načteno

edesky.cz/d/3978396

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz