« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu změny č. 2 ÚP Písařov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

g3273509
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: strategického rozvoje,územního plánování a
<br> investic
<br> Oddělení: územního plánování
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 66018/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
Vyřizuje: Mgr.PhD.XXXXXXX XXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: abdulla.azzani@sumperk.cz
<br> Datum: 24.6.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX0265RBH*
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.2 územního plánu Písařov
<br> (k.ú.Bukovice u Písařova a k.ú.Písařov)
<br>
<br> Městský úřad Šumperk,odbor strategického rozvoje,územního plánování a investic jako orgán
<br> územního plánování příslušný podle § 6,odst.1,písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění a na základě rozhodnutí
<br> Zastupitelstva obce Písařov o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem v souladu s
<br> §55a stavebního zákona,pořizovatel zajistil zpracování návrhu Změny č.2 územního plánu
<br> Písařova
<br>
<br> o z n a m u j e <,>
<br>
<br> vystavení návrhu „Změny č.2 územního plánu Písařov“ podle § 55b odst.2 s použitím §52 odst <.>
<br> 1 a odst.2 stavebního zákona v platném znění <.>
<br> Návrh Změny č.2 územního plánu Písařov bude k veřejnému nahlédnutí vystaven po dobu 30
<br> dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou,na Městském úřadě Šumperk,odboru strategického
<br> rozvoje,územního plánování a investic,Jesenická 31,Šumperk dveře č.308,jeho internetových
<br> stránkách http://www.sumperk.cz/cs/mapy/uzemni-plany-obci.html,a na Obecním úřadě v
<br> Písařově <.>
<br>
<br> Současně uvědomujeme,že veřejné projednán...

Načteno

edesky.cz/d/3978388

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
10. 07. 2020
10. 07. 2020
10. 07. 2020
09. 07. 2020
09. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz