« Najít podobné dokumenty

Obec Kšice - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN
SOUDNÍ EXEKUTOR
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX
Evid.č.XXX
<br> Palackého XX/X,266 01 Beroun,tel.: 311 622 657,Fax: 311 600 323
e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz,www.exekuceberoun.cz
<br> Č.j.015 EX 294/07-271
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXX,Exekutorský úřad Beroun,se sídlem Palackého XX/X,266 01
Beroun <,>
<br> pověřený k provedení exekuce usnesením o nařízení exekuce vydaném Okresním soudem v Berouně dne
15.05.2007,č.j.11 Nc 4381/2007-3,které nabylo právní moci dne 13.10.2007,rozhodl ve věci
<br> proti povinné: XXXXXXXXXX XXXXXXXX,bytem Obecní č.p.XX,Trubín,IČ: 47516062,dat.nar.: 30 <.>
09.1960
<br> na návrh oprávněných: a) XXXXXXX XXXXXXXXXXX,bytem Mládeže XXXX/X,Beroun,dat.nar.: 17.03 <.>
1966;
b) Zuzana Kličková,bytem Královské Údolí č.p.433,Králův Dvůr,dat.nar.:
19.05.1986;
c) Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,bytem Karly Machové XXXX,Beroun-Město,dat <.>
nar.: 22.01.1970;
d) XXXXX XXXXXXXXX,bytem Třída Míru XXXX/XX,Beroun,dat.nar.: 17.12 <.>
1976;
e) XXXXXXXX XXXXXXXXX,bytem Veská č.p.XXX,Sezemice,dat.nar.: 10.04 <.>
1981;
<br> k vymožení povinnosti povinné zaplatit oprávněným 104.000,- Kč s příslušenstvím a povinnosti povinné
uhradit oprávněným náklady oprávněných ve smyslu ust.§ 87 odst.2 zák.č.120/2001 Sb.a soudnímu
exekutorovi náklady exekuce,ve výši určené v příkazu k úhradě nákladů exekuce;
<br> na základě pravomocného exekučního příkazu o provedení exekuce prodejem nemovitých věcí povinné ze
dne 08.08.2007,č.j.015 EX 294/2007-18,který nabyl právní moci dne 24.01.2008 a pravomocných
usnesení o ceně nemovitých věcí ze dne 26.02.2018,č.j.015 EX 294/07-163 a ze dne 26.02.2018,č.j <.>
015 EX 294/07-164,se vydává tato
<br> dražební vyhláška
(elektronická dražba)
<br> I.Nařizuje se další elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému
<br>
<br> dražeb na adrese:
www.exdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 15.07.2020 v 10:00:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé
činit podání) <.>
<br> Ukončen...

Načteno

edesky.cz/d/3907795

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz