« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Úřední deska - ŠumperkÚřední deska
Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,§ 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Městského úřadu Šumperk způsobem umožňující dálkový přístup.Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter.Dokumenty,které jsou zde zveřejněny,se vyskytují i na stacionární úřední desce Městského úřadu Šumperk,která je umístěna na ulici Hlavní třída naproti České spořitelně <.>
Podrobnosti:
Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,na obsazení místa referenta – právníka na právní oddělení odboru majetkoprávního Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky:
státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR),XXX XXX.XX let,způsobilost k právním úkonům,bezúhonnost,ovládání jednacího jazyka
ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání  právnického zaměření
Požadavky pro podání přihlášky:
znalost zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění
znalost zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění
znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
znalost zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění
znalost zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,v platném znění
znalost zákona č.340/2015 Sb <.>,zákon o registru smluv,v platném znění
znalost zákona č.106/1996 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,v platném znění
a další zákony
občanská a morální bezúhonnost
dobrý zdravotní stav
Náležitosti přihlášky: (
datum a podpis
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
informační povinnost v souladu s ustanoveními čl.13 a 14 Nařízení EU č.2016/679,obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen „GDPR“)
K přihlášce doložte:
výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce)
ověřené kopie o nejvyšším dosaženém...

Načteno

edesky.cz/d/3904297

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz