« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Milan Kučerák

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Milan Kučerák
MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Odbor správní
oddělení přestupků
<br>
<br>
<br> Oznámení o uložení písemnosti podle § 23 odst.4 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Městský úřad Trutnov,Odbor správní,oddělení přestupků,oznamuje,že
<br> panu Milanu Kučerákovi,nar.1995,bytem Trutnov,Slovanské náměstí 165,byla dne 26.05.2020
v souladu s § 23 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen správní řád) na adrese Trutnov,Slovanské náměstí 165,uložena a připravena k vyzvednutí
písemnost doručovaná dle § 20 správního řádu,neboť adresát nebyl zastižen a písemnost nebylo
možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle § 20 správního řádu <.>
<br> Označení uložené písemnosti: Oznámení o zahájení řízení o přestupku <.>
<br>
<br> Poučení:
<br> Písemnost je možno vyzvednout v pracovních dnech v informační recepci Městského úřadu
Trutnov,Slovanské náměstí 165,následovně:
<br> pondělí a středa od 08:00 hodin do 17.00 hodin
úterý,čtvrtek,pátek od 08:00 hodin do 16:00 hodin <.>
<br> Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne,kdy byla připravena
k vyzvednutí,tj.ode dne vyvěšení tohoto oznámení o neúspěšném doručení písemnosti <,>
písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty podle § 24 správního řádu <.>
<br> Prokáže-li adresát,že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez
svého zavinění uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout,může za podmínek
§ 41 správního řádu požádat o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku,kdy byla písemnost
doručena.Požádat o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku,kdy byla písemnost doručena,je
možné do 15 dnů ode dne,kdy pominula překážka,která bránila zásilku vyzvednout,nejpozději
však do jednoho roku ode dne,kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta <.>
<br> Jestliže adresát písemnosti,který je fyzickou osobou,nebo fyzická osoba,které má být předána
písemnost adresovaná právnické osobě,pokus o doručení písemnosti znemožn...

Načteno

edesky.cz/d/3892630

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz