« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Víska - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Víska za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Víska.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření na rok 2019.pdf (PDF 6.8 MB)
Krajský úřad Středočeského kraie ODBOR iNTERNíHO AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> :: SVpZn: SZ_074495/2019/KUSK Stejnopis č.U Cj.: 001522/2020/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> MALÁ VÍSKA IČ: 00509744 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření obce Malá Víska za rok 2019 bylo zahájeno dne 31.07.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 21.05.2020
<br> " 12.09.2019 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Malá Víska Malá Víska 44
<br> 267 62 Komárov u Hořovic
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: HelenavLišková - kontroloři: XXXXXX XXXXXXXX (XX.X.XXXX) PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Zástupci obce: XXXXXXX XXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX - místostarosta Ing.Bc.XXXXXXX XXXXXXXXXX,DiS - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle Š: 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 á Q 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <.>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vyna...

Načteno

edesky.cz/d/3884084

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Víska      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz