« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - různé movité věci: šatní skříně, zrcadla, televize LCD, ledničky, obrazy, dvojlůžka, matrace, židle, stoly, stojací lampy, rozkládací pohovky, aj. HOM-72009/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

různé movité věci: šatní skříně, zrcadla, televize LCD, ledničky, obrazy, dvojlůžka, matrace, židle, stoly, stojací lampy, rozkládací pohovky, aj. HOM-72009/2020
Č.j.: 137Ex 3149/20-31
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-venkov,pověřený provedením exekuce na základě usnesení
č.j.65 EXE 934/2020-14 Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 01.04.2020,kterým byl nařízen výkon dle notářského
zápisuNZ 455/2019,N 422/2019 ze dne 08.08.2019 JUDr.XXX XXXXXXX,notářka,který nabyl právní moci dne a je
vykonatelný ve věci uspokojení pohledávky
<br> oprávněného: VASSET COOP s.r.o <.>
se sídlem Klabalská I č.p.492,Zlín,PSČ: 760 01,IČ: 03637565 <,>
práv.zast.advokátem JUDr.XXXX XXXXXXXX,advokát,se sídlem Řípská XXXX/XX,Brno,PSČ: 627
00,IČ: 66250544
(dále pouze oprávněný)
<br> proti
povinnému:
<br> Conscious Living a.s.<,>
se sídlem Jílová 155/15,Praha,PSČ: 155 21,IČ: 04387104
(dále pouze povinný)
<br> v částce,která se skládá z: pohledávky ve výši 4.180.250,- Kč,slovy čtyřimilionyjedenostoosmdesáttisícdvěstěpadesát
korun českých a jejího příslušenství a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a
povinnosti povinného uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,jejichž výše je stanovena v příkazu k úhradě
nákladů exekuce,vydává
<br> dražební vyhlášku
<br> I <.>
<br> Dražební rok se koná dne 18.06.2020 v jednací místnosti - I.patro budovy Veveří 125,Brno,a bude zahájen v 13:00:00
hod <.>
<br> II <.>
Předmětem dražby je soubor movitých věcí,a to:
<br> Položk
a
<br> XXXX v
Kč/kus
<br> Celkem v
Kč
<br> Položka Lokace Počet kusů
<br> 1 3000,- 3000 Šatní skříň třídílná Pokoj 101 2LP 2+1 balkon 1,00
2 1500,- 1500 Šatní skříň Pokoj 101 2LP 2+1 balkon 1,00
3 900,- 900 Zrcadlo Pokoj 101 2LP 2+1 balkon 1,00
4 150,- 150 Matrace Pokoj 101 2LP 2+1 balkon 1,00
5 150,- 150 Matrace Pokoj 101 2LP 2+1 balkon 1,00
6 150,- 150 Čelo dvojlůžka Pokoj 101 2LP 2+1 balkon 1,00
7 3000,- 3000 Dvojlůžko Pokoj 101 2LP 2+1 balkon 1,00
8 300,- 300 Noční stolek Pokoj 101 2LP 2+1 balkon 1,00
9 300,- 300 Noční stolek Pokoj 101 2LP 2+1 balkon 1,00
<br> 10 1500,- 1500 Rozkládací pohovka Pokoj 101 2LP 2+1 balkon 1...

Načteno

edesky.cz/d/3883962

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz