« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - podíl id. 7236/1134178 - pozemek parc.č. 523/723 (zeleň), LV 2122, v k.ú. Horní Měcholupy, obec Praha HOM-72040/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

podíl id. 7236/1134178 - pozemek parc.č. 523/723 (zeleň), LV 2122, v k.ú. Horní Měcholupy, obec Praha HOM-72040/2020
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BLANSKO,Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,soudní exekutor
Masarykova XXXX/XX,XXX XX Blansko,Česká republika
<br> tel.513035060,e-mail: podatelna@exekuceblansko.cz
www.exekuceblansko.cz,ID datové schránky: w45ij7i
<br> Č.j.210 EX 66/18-134
Stránka 1 z 3
<br> U S N E S E N Í
Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,soudní exekutor Exekutorského úřadu Blansko se sídlem Masarykova XXXX/XX,678
<br> 01 Blansko,pověřený provedením exekuce na základě pověření Městského soudu v Brně ze dne 05.09.2018,č.j.26
EXE 1819/2018-9,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Městského soudu v
Brně ze dne 10.11.2016,č.j.16 C 187/2016-36 k uspokojení pohledávky
oprávněného Moravia Factor,s.r.o <.>,se sídlem Konviktská 291/24,Praha,PSČ: 110 00,IČ: 25564731 <,>
práv.zast.advokátem Mgr.XXXXX XXXXXXXX,advokát,se sídlem Rožmitálova XXXX/X,Blansko,PSČ: 678 01,IČ:
71331743
proti povinnému Vladimíra XXXXXXXXX XXXXXXXXX,bytem Zderadova XXX/X,Brno,PSČ: XXX XX,IČ: 75413710 <,>
nar.14.06.1977
za účasti bývalého manžela povinné XXXXXXXX XXXXXX,bytem Boloňská XXX/XX,XXX XX Praha XX,nar.12.03.1975 <,>
pr.zast.Mgr.Karlem Jindrákem,advokátem se sídlem Černokostelecká 856/33,100 00 Praha
ve výši 726.351,- Kč s příslušenstvím
vydává
<br> u s n e s e n í o n a ř í z e n í d a l š í e l e k t r o n i c k é d r a ž b y
– dražební vyhláška-
<br> Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru:
<br>
https://drazby.exekuceblansko.cz/
Zahájení elektronické dražby je stanoveno na:
<br> 01.července 2020 ve 14:00:00 hodin <,>
kdy od toho okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 01.července 2020 v 14:20:00 hodin.Dražba se však koná,dokud dražitelé
činí podání.Exekutor nevyzývá dražitele,aby činili vyšší podání,a neupozorňuje dražitele,že bude udělovat příklep <.>
Bude-li v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby učiněno podání,posouvá se čas ukončení dražby o
pět minut od okamžiku posl...

Načteno

edesky.cz/d/3883929

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz