« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - DV - D. a K. Forejtovi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DV D aK Forejtovi 5
Mgr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor
Exekutorský úřad Tachov,Hornická XXXX,347 01 Tachov
<br>
tel: 373 700 840,e-mail: podatelna@exekutortachov.cz,ID datové schránky: hxzq6yu
<br> č.účtu: 5003210065/5500
<br>
<br>
<br> 141 EX 00136/19-326
<br>
U S N E S E N Í
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Tachov,se sídlem Hornická XXXX,PSČ 347
01 Tachov,pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Kolíně ze
dne 15.05.2019,č.j.20 EXE 1733/2019-15,kterým byla nařízena podle vykonatelného
notářského zápisu XXXXXX XXXX - notář,č.j.NZ XXXX/XXXX,ze dne 29.12.2016,k uspokojení
pohledávky
<br> oprávněného: TAP Assets Alliance,a.s <.>,IČ: 05500133,Na hutích 756,160 00 Praha <,>
zast.Prokůpek Vladislav,JUDr <.>,advokát a společník Voršilka Prokůpek -
<br> advokátní kancelář s.r.o <.>,advokát,Opletalova 1535,110 00 Praha <,>
<br>
v částce 4 000 000,00 Kč,úrok 806 350,74 Kč,úrok 15,20 % ročně z částky 4 000 000,00 Kč od
01.04.2019 do zaplacení,pravděpodobných nákladů oprávněného v exekučním řízení ve výši
30 129,00 Kč,jakož i pravděpodobných nákladů této exekuce,které budou vyčísleny v příkaze k
úhradě nákladů exekuce předběžně vyčíslené ke dni 07.05.2020 činí 856 753,00 Kč proti
<br> povinným: 1) XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Barákova čp.368,Pečky,PSČ 289 11
2) XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Hronovická čp.498,Pardubice -
<br> Zelené Předměstí,PSČ 530 02
<br>
rozhodl na základě ust.§§ 28 a 52 zákona č.120/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů
(Exekuční řád,e.ř.) a podle ust.§ 336b zákona 99/1963 Sb.ve znění pozdějších předpisů
(Občanský soudní řád,o.s.ř.) usnesením
<br> t a k t o :
<br> K prodeji nemovitých věcí povinného XXXXXX XXXXX postižených exekučním příkazem soudního
exekutora ze dne XX.05.2019 č.j.141 EX 00136/19-039,který nabyl právní moci dnem 03.06.2019
se nařizuje dražební jednání (dražba) a k jeho provedení se vydává tato:
<br>
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
<br> Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 336b a § 336o Občanského soudníh...
DV D aK Forejtovi 4
Mgr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor
Exekutorský úřad Tachov,Hornická XXXX,347 01 Tachov
<br>
tel: 373 700 840,e-mail: podatelna@exekutortachov.cz,ID datové schránky: hxzq6yu
<br> č.účtu: 5003210065/5500
<br>
<br>
<br> 141 EX 00136/19-327
<br>
U S N E S E N Í
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Tachov,se sídlem Hornická XXXX,PSČ 347
01 Tachov,pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Kolíně ze
dne 15.05.2019,č.j.20 EXE 1733/2019-15,kterým byla nařízena podle vykonatelného
notářského zápisu XXXXXX XXXX - notář,č.j.NZ XXXX/XXXX,ze dne 29.12.2016,k uspokojení
pohledávky
<br> oprávněného: TAP Assets Alliance,a.s <.>,IČ: 05500133,Na hutích 756,160 00 Praha <,>
zast.Prokůpek Vladislav,JUDr <.>,advokát a společník Voršilka Prokůpek -
<br> advokátní kancelář s.r.o <.>,advokát,Opletalova 1535,110 00 Praha <,>
<br>
v částce 4 000 000,00 Kč,úrok 806 350,74 Kč,úrok 15,20 % ročně z částky 4 000 000,00 Kč od
01.04.2019 do zaplacení,pravděpodobných nákladů oprávněného v exekučním řízení ve výši
30 129,00 Kč,jakož i pravděpodobných nákladů této exekuce,které budou vyčísleny v příkaze k
úhradě nákladů exekuce předběžně vyčíslené ke dni 07.05.2020 činí 856 753,00 Kč proti
<br> povinným: 1) XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Barákova čp.368,Pečky,PSČ 289 11
2) XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Hronovická čp.498,Pardubice -
<br> Zelené Předměstí,PSČ 530 02
<br>
rozhodl na základě ust.§§ 28 a 52 zákona č.120/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů
(Exekuční řád,e.ř.) a podle ust.§ 336b zákona 99/1963 Sb.ve znění pozdějších předpisů
(Občanský soudní řád,o.s.ř.) usnesením
<br> t a k t o :
<br> K prodeji nemovitých věcí povinného XXXXXXXXX XXXXX postižených exekučním příkazem
soudního exekutora ze dne XX.05.2019 č.j.141 EX 00136/19-039,který nabyl právní moci dnem
03.06.2019 se nařizuje dražební jednání (dražba) a k jeho provedení se vydává tato:
<br>
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
<br> Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 336b a § 336o Občanského soud...
DV D aK Forejtovi 3
Mgr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor
Exekutorský úřad Tachov,Hornická XXXX,347 01 Tachov
<br>
tel: 373 700 840,e-mail: podatelna@exekutortachov.cz,ID datové schránky: hxzq6yu
<br> č.účtu: 5003210065/5500
<br>
<br>
<br> 141 EX 00136/19-325
<br>
U S N E S E N Í
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Tachov,se sídlem Hornická XXXX,PSČ 347
01 Tachov,pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Kolíně ze
dne 15.05.2019,č.j.20 EXE 1733/2019-15,kterým byla nařízena podle vykonatelného
notářského zápisu XXXXXX XXXX - notář,č.j.NZ XXXX/XXXX,ze dne 29.12.2016,k uspokojení
pohledávky
<br> oprávněného: TAP Assets Alliance,a.s <.>,IČ: 05500133,Na hutích 756,160 00 Praha <,>
zast.Prokůpek Vladislav,JUDr <.>,advokát a společník Voršilka Prokůpek -
<br> advokátní kancelář s.r.o <.>,advokát,Opletalova 1535,110 00 Praha <,>
<br>
v částce 4 000 000,00 Kč,úrok 806 350,74 Kč,úrok 15,20 % ročně z částky 4 000 000,00 Kč od
01.04.2019 do zaplacení,pravděpodobných nákladů oprávněného v exekučním řízení ve výši
30 129,00 Kč,jakož i pravděpodobných nákladů této exekuce,které budou vyčísleny v příkaze k
úhradě nákladů exekuce předběžně vyčíslené ke dni 07.05.2020 činí 856 753,00 Kč proti
<br> povinným: 1) XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Barákova čp.368,Pečky,PSČ 289 11
2) XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Hronovická čp.498,Pardubice -
<br> Zelené Předměstí,PSČ 530 02
<br>
rozhodl na základě ust.§§ 28 a 52 zákona č.120/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů
(Exekuční řád,e.ř.) a podle ust.§ 336b zákona 99/1963 Sb.ve znění pozdějších předpisů
(Občanský soudní řád,o.s.ř.) usnesením
<br> t a k t o :
<br> K prodeji nemovitých věcí povinného XXXXXXXXX XXXXX postižených exekučním příkazem
soudního exekutora ze dne XX.05.2019 č.j.141 EX 00136/19-039,který nabyl právní moci dnem
03.06.2019 se nařizuje dražební jednání (dražba) a k jeho provedení se vydává tato:
<br>
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
<br> Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 336b a § 336o Občanského soud...
DV D aK Forejtovi 2
Mgr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor
Exekutorský úřad Tachov,Hornická XXXX,347 01 Tachov
<br>
tel: 373 700 840,e-mail: podatelna@exekutortachov.cz,ID datové schránky: hxzq6yu
<br> č.účtu: 5003210065/5500
<br>
<br>
<br> 141 EX 00136/19-329
<br>
U S N E S E N Í
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Tachov,se sídlem Hornická XXXX,PSČ 347
01 Tachov,pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Kolíně ze
dne 15.05.2019,č.j.20 EXE 1733/2019-15,kterým byla nařízena podle vykonatelného
notářského zápisu XXXXXX XXXX - notář,č.j.NZ XXXX/XXXX,ze dne 29.12.2016,k uspokojení
pohledávky
<br> oprávněného: TAP Assets Alliance,a.s <.>,IČ: 05500133,Na hutích 756,160 00 Praha <,>
zast.Prokůpek Vladislav,JUDr <.>,advokát a společník Voršilka Prokůpek -
<br> advokátní kancelář s.r.o <.>,advokát,Opletalova 1535,110 00 Praha <,>
<br>
v částce 4 000 000,00 Kč,úrok 806 350,74 Kč,úrok 15,20 % ročně z částky 4 000 000,00 Kč od
01.04.2019 do zaplacení,pravděpodobných nákladů oprávněného v exekučním řízení ve výši
30 129,00 Kč,jakož i pravděpodobných nákladů této exekuce,které budou vyčísleny v příkaze k
úhradě nákladů exekuce předběžně vyčíslené ke dni 07.05.2020 činí 856 753,00 Kč proti
<br> povinným: 1) XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Barákova čp.368,Pečky,PSČ 289 11
2) XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Hronovická čp.498,Pardubice -
<br> Zelené Předměstí,PSČ 530 02
<br>
rozhodl na základě ust.§§ 28 a 52 zákona č.120/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů
(Exekuční řád,e.ř.) a podle ust.§ 336b zákona 99/1963 Sb.ve znění pozdějších předpisů
(Občanský soudní řád,o.s.ř.) usnesením
<br> t a k t o :
<br> K prodeji nemovitých věcí povinného XXXXXXXXX XXXXX postižených exekučním příkazem
soudního exekutora ze dne XX.05.2019 č.j.141 EX 00136/19-039,který nabyl právní moci dnem
03.06.2019 se nařizuje dražební jednání (dražba) a k jeho provedení se vydává tato:
<br>
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
<br> Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 336b a § 336o Občanského soud...
DV D a K Forejtovi 1
Mgr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor
Exekutorský úřad Tachov,Hornická XXXX,347 01 Tachov
<br>
tel: 373 700 840,e-mail: podatelna@exekutortachov.cz,ID datové schránky: hxzq6yu
<br> č.účtu: 5003210065/5500
<br>
<br>
<br> 141 EX 00136/19-330
<br>
U S N E S E N Í
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Tachov,se sídlem Hornická XXXX,PSČ 347
01 Tachov,pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Kolíně ze
dne 15.05.2019,č.j.20 EXE 1733/2019-15,kterým byla nařízena podle vykonatelného
notářského zápisu XXXXXX XXXX - notář,č.j.NZ XXXX/XXXX,ze dne 29.12.2016,k uspokojení
pohledávky
<br> oprávněného: TAP Assets Alliance,a.s <.>,IČ: 05500133,Na hutích 756,160 00 Praha <,>
zast.Prokůpek Vladislav,JUDr <.>,advokát a společník Voršilka Prokůpek -
<br> advokátní kancelář s.r.o <.>,advokát,Opletalova 1535,110 00 Praha <,>
<br>
v částce 4 000 000,00 Kč,úrok 806 350,74 Kč,úrok 15,20 % ročně z částky 4 000 000,00 Kč od
01.04.2019 do zaplacení,pravděpodobných nákladů oprávněného v exekučním řízení ve výši
30 129,00 Kč,jakož i pravděpodobných nákladů této exekuce,které budou vyčísleny v příkaze k
úhradě nákladů exekuce předběžně vyčíslené ke dni 07.05.2020 činí 856 753,00 Kč proti
<br> povinným: 1) XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Barákova čp.368,Pečky,PSČ 289 11
2) XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Hronovická čp.498,Pardubice -
<br> Zelené Předměstí,PSČ 530 02
<br>
rozhodl na základě ust.§§ 28 a 52 zákona č.120/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů
(Exekuční řád,e.ř.) a podle ust.§ 336b zákona 99/1963 Sb.ve znění pozdějších předpisů
(Občanský soudní řád,o.s.ř.) usnesením
<br> t a k t o :
<br> K prodeji nemovitých věcí povinného XXXXXX XXXXX postižených exekučním příkazem soudního
exekutora ze dne XX.05.2019 č.j.141 EX 00136/19-039,který nabyl právní moci dnem 03.06.2019
se nařizuje dražební jednání (dražba) a k jeho provedení se vydává tato:
<br>
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
<br> Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 336b a § 336o Občanského soudníh...
DV D a K Forejtovi
Mgr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor
Exekutorský úřad Tachov,Hornická XXXX,347 01 Tachov
<br>
tel: 373 700 840,e-mail: podatelna@exekutortachov.cz,ID datové schránky: hxzq6yu
<br> č.účtu: 5003210065/5500
<br>
<br>
<br> 141 EX 00136/19-328
<br>
U S N E S E N Í
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Tachov,se sídlem Hornická XXXX,PSČ 347
01 Tachov,pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Kolíně ze
dne 15.05.2019,č.j.20 EXE 1733/2019-15,kterým byla nařízena podle vykonatelného
notářského zápisu XXXXXX XXXX - notář,č.j.NZ XXXX/XXXX,ze dne 29.12.2016,k uspokojení
pohledávky
<br> oprávněného: TAP Assets Alliance,a.s <.>,IČ: 05500133,Na hutích 756,160 00 Praha <,>
zast.Prokůpek Vladislav,JUDr <.>,advokát a společník Voršilka Prokůpek -
<br> advokátní kancelář s.r.o <.>,advokát,Opletalova 1535,110 00 Praha <,>
<br>
v částce 4 000 000,00 Kč,úrok 806 350,74 Kč,úrok 15,20 % ročně z částky 4 000 000,00 Kč od
01.04.2019 do zaplacení,pravděpodobných nákladů oprávněného v exekučním řízení ve výši
30 129,00 Kč,jakož i pravděpodobných nákladů této exekuce,které budou vyčísleny v příkaze k
úhradě nákladů exekuce předběžně vyčíslené ke dni 07.05.2020 činí 856 753,00 Kč proti
<br> povinným: 1) XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Barákova čp.368,Pečky,PSČ 289 11
2) XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Hronovická čp.498,Pardubice -
<br> Zelené Předměstí,PSČ 530 02
<br>
rozhodl na základě ust.§§ 28 a 52 zákona č.120/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů
(Exekuční řád,e.ř.) a podle ust.§ 336b zákona 99/1963 Sb.ve znění pozdějších předpisů
(Občanský soudní řád,o.s.ř.) usnesením
<br> t a k t o :
<br> K prodeji nemovitých věcí povinného XXXXXX XXXXX postižených exekučním příkazem soudního
exekutora ze dne XX.05.2019 č.j.141 EX 00136/19-039,který nabyl právní moci dnem 03.06.2019
se nařizuje dražební jednání (dražba) a k jeho provedení se vydává tato:
<br>
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
<br> Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 336b a § 336o Občanského soudníh...

Načteno

edesky.cz/d/3883866

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz