« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Veřejná vyhláška o uložení písemnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PEC 1359 2020 veřejná vyhláška doručení písemnosti
Č.j.PEC/1359/2020 str.2
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD V PEČKÁCH
Odbor výstavby,zemědělství,životního prostředí a dopravy
Masarykovo nám.78,289 11 Pečky
tel.: 321 785 556,mail:
Č.j.: PEC/1359/2020 SZ /4506/2019/ Pečky,dne 27.4.2020
Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
<br>
Dle ustanovení § 25 odst.1 a 2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,ohlašovna Městského úřadu Pečky oznamuje <,>
že písemnost č.j.: PEC/1358/2020,Oznámení o zahájení společného řízení ze dne 27.04.2020 adresované příjemci
<br> XXXX XXXXXX,Cerhenice,č.p.XX,XXX 02 Kolín 2
XXXX XXXXXXXXXX,Cerhenice,č.p.XX,XXX 02 Kolín 2
<br> je uložena na ohlašovně Městského úřadu Pečky,Masarykovo nám.78,289 11 Pečky
<br> Uloženou písemnost si může její adresát vyzvednout na ohlašovně Městského úřadu Pečky ve dnech pondělí a středa od 6,30 – 11,00 hod a 11,30 – 17,00 hod <.>
<br> Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou,neboť se adresátovi nedaří doručovat <.>
<br> Tato vyhláška se vyvěšuje a zveřejňuje dálkovým přístupem na 15 dní <.>
<br> Poslední den této lhůty se považuje za den doručení této písemnosti <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
referent odboru výstavby,zemědělství,ŽP a dopravy
<br>
<br>
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>

Načteno

edesky.cz/d/3883851

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz