« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Společné povolení stavby dráhy "Velim - Poříčany, BC"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Drážní úřad
1 / 31
<br>
<br> *CRDUX00FPZ24*
CRDUX00FPZ24
<br>
<br>
DRÁŽNÍ ÚŘAD,WILSONOVA 300/8,12106 PRAHA 2
sekce infrastruktury - územní odbor Praha
<br> Sp.zn.: MP-SDP0404/19-11/Ka V Praze dne 23.dubna 2020
Č.j.: DUCR-19653/20/Ka Telefon: +420 972 241 843 (linka 410)
Oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXX +XXX XXX XXX XXX
E-mail: kubat@ducr.cz
<br> S P O L E Č N É P O V O L E N Í
<br> Drážní úřad,jako drážní správní úřad podle § 54 odst.1 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“),a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst.1 zákona a podle § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j
odst.1 stavebního zákona
<br> v y d á v á
<br> na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu
s § 115 odst.1 a 2 stavebního zákona
<br> s p o l e č n é p o v o l e n í
<br> pro stavbu dráhy :
<br> k.ú.V e l i m,C e r h e n i c e,D o b ř i c h o v,P e č k y,V e l k é
C h v a l o v i c e,T a t c e,H o ř a n y u P o ř í č a n,P o ř í č a n y
<br>
“V e l i m - P o ř í č a n y,B C “
<br>
Stavba je členěna na tyto stavební objekty a provozní soubory:
<br> D.1.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
<br> D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení
<br>  PS 11-01-11 ŽST Velim,úprava SZZ
 PS 13-01-11 ŽST Pečky,úprava SZZ
 PS 15-01-11 ŽST Poříčany,SZZ
 PS 17-01-11 ŽST Český Brod,úprava SZZ
<br> D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení
<br>  PS 12-01-21 Velim-Pečky,TZZ
 PS 14-01-21 Pečky-Poříčany,TZZ
 PS 16-01-21 Poříčany-Český Brod,TZZ
<br> D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
<br>
<br>
<br> 2 / 31
<br>  PS 00-01-01 CDP Praha,úpravy DOZ
<br> D.1.1.6 Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol
<br>  PS 14-01-61 Pečky-Poříčany,úprava indikátoru horkoběžnosti v ev.km 368,655
<br> D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
<br> D.1.2.1 Místní kabelizace
<br>  PS 11-02-11 ŽST Velim,ú...

Načteno

edesky.cz/d/3883850

Meta

Pronájem   EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Prodej   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz