« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Oznámení o ukončení dokazování pro stavbu dráhy "Velim - Poříčany, BC"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ukončení dokazování
*CRDUX00FOY9P*
CRDUX00FOY9P
<br> DRÁŽNÍ ÚŘAD,WILSONOVA 300/8,12106 PRAHA 2
sekce infrastruktury - územní odbor Praha
<br> Sp.zn.: MP-SDP0404/19-9/Ka V Praze dne 2.dubna 2020
Č.j.: DUCR-18355/20/Ka Telefon: +420 972 241 843 (linka 410)
Oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXX +XXX XXX XXX XXX
<br> E-mail: kubat@ducr.cz
<br> O Z N Á M E N Í O U K O N Č E N Í D O K A Z O V Á N Í
<br> Drážní úřad,jako drážní správní úřad podle § 54 odst.1 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“),a jako speciální stavební úřad pro stavby drah <,>
podle § 7 odst.1 zákona a podle § 15 odst.1 písm.b) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,(dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst.1 stavebního zákona <,>
obdržel dne 26.června 2019 žádost stavebníka,Správa železnic,státní organizace,Stavební
správa západ,Sokolovská 1955/278,19000 Praha,IČ:70994234,o vydání společného povolení
pro stavbu dráhy :
<br> k.ú.V e l i m,C e r h e n i c e,D o b ř i c h o v,P e č k y,V e l k é
C h v a l o v i c e,T a t c e,H o ř a n y u P o ř í č a n,P o ř í č a n y
<br> “V e l i m - P o ř í č a n y,B C “
<br> Umístění stavby:
K.ú.Cerhenice :
328/4,343/18,348/5,348/9,754/57,773/34,784/1,785/2,802/17,802/30,1025/2,1028,1036/1 <,>
1050,1244/2,1245,1246/1,1297/2,1298/2,1298/3,1298/5,1298/6,st.168,st.419 a st.614
<br> K.ú.Český Brod :
709/4 a st.269
<br> K.ú.Dobřichov :
160/1,160/52,173/1,179/3,181/1,181/3,182/1,182/3,183/1,183/3,184/1,184/3,185/3,185/4 <,>
186/1,186/3,187/1,187/3,188/1,188/3,189/1,189/3,190/1,191/1,195/3,312/1,343/2,348/67 <,>
348/130,348/131,348/137,351,357,396/23,396/24,611/1,647/20,656/1 a 739
<br> K.ú.Hořany u Poříčan :
190/1,190/2,190/3 a 366
<br> K.ú.Klučov u Českého Brodu :
9,473/2,473/3,498/3,498/4,499/2,501/9,509/1,509/2,509/3,509/4,509/5,509/6,509/8,509/9 <,>
509/12,509/13,509/15,509/16,509/17,509/18,509/19,509/20,509/21,509/22,509/23,509/26 <,>
509/27,509/28,509/29,509/30,509/31,509/32,509/33,509/34,509/35,509/37,509...

Načteno

edesky.cz/d/3883837

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz