« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok: 2019,DPH 15.0 %
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Divnice
<br> 1.Příjemce vodného a stočného 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování Právnická osoba plátce DPH Právnická osoba plátce DPH Obchodní společnost Město Slavičín Obchodní společnost Město Slavičín Sídlo: - Osvobození 25 Sídlo: Osvobození 25
<br> 76321 Slavičín 76321 Slavičín Identiňkační číslo: 00284459 Identifikační číslo: 00284459 Statutární orgán: Statutární orgán:
<br> 3.Vlastník 4.IČPE související s cenou dle povolení k provozování Právnická osoba 7204-750069-00284459-3/1-00284459 Obchodní společnost Město Slavičín Sídlo: Osvobození 25
<br> 76321 Slavičín Identifikační číslo: 00284459
<br> Statutární orgán:
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce Příjemce vodného a stočného: Město Slavičín (IČO 00284459)
<br> Za kalendářní rok: 2019,DPH 15.0 % Jednotné odběratelské porovnání ceny
<br> Nákladové položky
<br> Řádek
<br> 1._ M_ateriál ' 1.1 _ - surová voda podzemní + pov_rchová
<br> 1.2 _ - pitná voda převzatá+odpadni voda předaná _ 1.3 _ - clgikálie
<br> 1.4 __- ostatní materiál i 2._ Energie
<br> ' 2.1 _ - elektrická energie 2.2 _ _-o_statní energie (plyn,pevná a kapalná) 3_'.“.MZd! 3.1 _ - přímé mzdy _ 3.2 - ostatní osobni náklady _ 4._ Ostatni přímé náklady _ 4.1_ _ - o_dpis_y 4.2 - opravy infrastruk—tumího maje—tku 4.3 - nájem infrastruktumiho majetku 4.3.1 _ - odpisy pronajatého majetku
<br> ' 4.3.2 - opravy infrastr.majetku,kt_eré hradí vlastník infrastr <.>
<br> m - prostř.obnovy infr.maj.Ed rámec 4.3.1 a 4.3.2 4.3.4 _- ostpoložky v nájmu nad rámec 4.3.1,4.3.2,4.9.3 4.3.5 _ - zis_k
<br> __ £.- prostředky obnovy infrastr majetku
<br> _ 5.P_rovozní náklady 5.1 - poplatky za vypouštěni odpadních vod
<br> _ 5.2 _ - cs_tatní provozn_i náklady exte...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz