« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Deemulgační stanice odpadních vod v Sezimově Ústí" č. 297/2020 vyvěšeno dne: 21.05.2020 Datum sejmutí: 21.06.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Deemulgační stanice odpadních vod v Sezimově Ústí
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br> Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí
<br>
<br>
Krajský úřad – Jihočeský kraj,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) <,>
<br> jako příslušný úřad podle § 33 písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění <,>
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),v platném
<br> znění,zveřejňuje,podle § 13 odst.9 zákona o integrované prevenci,informaci o možnosti nahlédnout
do rozhodnutí o změně integrovaného povolení č.j.: KUJCK 56644/2020 ze dne 04.05.2020,právnické osoby
<br> ASTON – služby v ekologii,s.r.o <.>,se sídlem Novomlýnská 1373/5,110 00 Praha 1- Nové Město <,>
<br> s přiděleným IČO 260 72 602 (dále i provozovatel) provozující zařízení „Deemulgační stanice odpadních
vod v Sezimově Ústí“ <.>
<br>
Krajský úřad sděluje,že do rozhodnutí lze nahlédnout v pondělí a středu v době od 8,00 – 16,30 hodin (v jiné
<br> dny po telefonické domluvě),a to na odboru životního prostředí,zemědělství a lesnictví,pracoviště ul.Boženy
Němcové 49/3,číslo dveří 234 – Ing.XXXXXXX XXXXXXX,oddělení IPPC a EIA <.>
<br>
<br> Rozhodnutí vydané podle § 19a) odst.3 zákona o integrované prevenci je,v souladu s ustanovením § 13 odst <.>
9 zákona o integrované prevenci,stále zveřejněno prostřednictvím informačního systému integrované
<br> prevence na internetové adrese: http://www.mzp.cz/ippc <.>
<br>
Zároveň žádáme Kancelář ředitele,úsek organizační,o zveřejnění informace o možnosti
<br> nahlédnout do rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj,a to po dobu 30
dnů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> vedoucí oddělení
<br>
<br>
<br>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3883799


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz