« Najít podobné dokumenty

Obec Skřípov - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřípov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_762503330_0_Dražební vyhláška elektronická 2013[signed].pdf (453.86 kB)
Mgr.XXXXXX XXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Šumperk
se sídlem Masarykovo nám.44/4,789 01 Zábřeh
<br>
tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b
<br> fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz
<br> úřední hodiny: Po - Čt 8 - 12 hod <.>,13 - 16 hod,Pá 8 - 12 hod www.exekucesumperk.cz
<br> IČ: 72043202,DIČ: CZ7803135681 účet pro platby: 43-5540710217/0100
<br>
<br>
Č.j.139EX 20666/13-076
<br> zn.opr.1430402292
<br> U S N E S E N Í
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Šumperk,se sídlem Masarykovo nám.44/4,789 01
<br> Zábřeh pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 4.12.2013,č.j <.>
<br> 24EXE1849/2013-14,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v
<br> Prostějově č.j.EPR 171086/2013-6 ze dne 6.9.2013,který nabyl právní moci dne 28.9.2013,vykonatelného dne
<br> 28.9.2013 ve věci oprávněného Kooperativa pojišťovna,a.s <.>,Vienna Insurance Group,Pobřežní čp.665 / čo.21 <,>
<br> 186 00 Praha 8 - Karlín,IČ: 47116617,práv.zast.JUDr.XXXXXX XXXXXXXX,advokát se sídlem Riegrova čp.XXX /
<br> čo.18,779 00 Olomouc,proti povinnému XXXXX XXXXXXX,bytem Skřípov čp.XX,Skřípov XXX XX,nar.28.10.1962 <,>
<br> pro Jistina 1 946,00 Kč s příslušenstvím,vydává
<br>
<br>
<br> Dražební vyhlášku
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br>
<br> I <.>
<br> První elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.bude zahájena dne 21.5.2020 v 13:30 hod.na
<br> dražebním portálu
<br>
www.drazby-exekutori.cz
<br>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 21.5.2020 v 13:30 hod <.>
<br>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 21.5.2020 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání
<br> (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních
<br> pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání
<br> a okamžik ukončení dražby se po...

Načteno

edesky.cz/d/3883789

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřípov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz