« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Sedmihorský mokřad na pozemcích v katastrálním území Karlovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ustanovení opatrovníka č. j. SU/20/2509/HOI
Městský úřad Turnov
stavební úřad
<br> Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov
<br>
SPIS.ZN.: SÚ/2268/20/HOZ
Č.J.: SU/20/2509/HOI
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Hozdecká
<br> 481 366 302
<br> i.hozdecka@mu.turnov.cz
<br> DATUM: 19.5.2020
<br>
<br>
USNESENÍ
<br> USTANOVENÍ OPATROVNÍKA
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Turnov,stavební úřad,jako příslušný správní orgán v územním řízení o změně využití
<br> území:
<br> Sedmihorský mokřad obsahující přerušení drenáží,tůně,zasypané části odvodňovacích
<br> kanálů,částečný zásyp odvodňovacích kanálů,plošný násyp zeminy,terénní sníženiny <,>
<br> bezzásahovou zónu
<br> umístěném na pozemkových parcelách 1676/4,1676/5,1676/7,1676/8,1706,1707,1710,1725,1726 <,>
<br> 1727/1,1727/2,1728,1729,1730/1,1730/2,1730/3,1732/1,1732/2,1732/3,1733,1734,1735,1736/1 <,>
<br> 1736/2,1737,1738,1743,1793/3,1793/4,1793/5,1793/6 v katastrálním území Karlovice,kterou dne
<br> 6.5.2020 podala Společnost pro Jizerské hory,o.p.s <.>,kterou zastupuje AquaKlimax s.r.o <.>,podle § 32
<br> odst.2 písm.d) a e) správního řádu
<br> u s t a n o v u j e
<br> účastníkům řízení:
<br> - paní XXXXXXXXXX XXXXX – vlastník X/X pozemkové parcely XXXX v kú Karlovice <,>
<br> - pan XXXXXXXX XXXXX – vlastník X/X pozemkové parcely XXXX v kú Karlovice <,>
<br> - paní XXXXXXXXXX XXXX – vlastník X/X pozemkové parcely XXXX v kú Karlovice <,>
<br> - právnímu nástupci po zemřelém panu Salabovi Josefovi,nar.dne 17.10.1913,Klokočí 25 <,>
Klokočské Loučky – vlastník pozemkových parcel 1726 a 1727/2 v kú Karlovice <,>
<br> (dále jen "účastníci") opatrovníka:
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXX,nar.dne XX.X.XXXX,Karlovice 23,511 01 Turnov <.>
<br>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXX,nar.dne XX.X.XXXX,Karlovice 23,511 01 Turnov <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> V územním řízení zdejší stavební úřad zjistil,že účastník řízení paní XXXXXXXXXX XXXXX,která je uvedena
<br> bez udání adresy na výpisu z katastru nemov...

Načteno

edesky.cz/d/3883318

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Ustanovení opratrovníka   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz