« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Seznámení s podklady rozhodnutí - územní řízení o umístění stavby "Objekt pro plnění a skladování pramenité vody a přemostění Jizery - Malá Skála" v kú Vranové I a Vranové II.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SU/20/2452/HOI
Městský úřad Turnov
stavební úřad
<br> Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov
<br>
SPIS.ZN.: SÚ/9/15/HOZ
Č.J.: SU/20/2452/HOI
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Hozdecká
<br> 481 366 302
<br> i.hozdecka@mu.turnov.cz
<br> DATUM: 14.5.2020
<br>
<br>
<br> SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br>
<br>
<br> VESETA spol.s r.o <.>,IČO 47535431,V.Vlčka č.p.202,Kyšice,273 51 Unhošť <,>
<br> kterou zastupuje Ing.XXX XXX,IČO XXXXXXXX,Opletalova č.p.XXX/X,110 00 Praha 1-Nové Město
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 31.12.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Objekt pro plnění a skladování pramenité vody a přemostění Jizery - Malá Skála
<br> na pozemkových parcelách 1300/5,1337,1339/1,1345/1,1346/1,1349,2740/7,2814/1 v katastrálním
<br> území Vranové I a na pozemkových parcelách 102,103/3,122/2,661/3,698/1 v katastrálním území
<br> Vranové II.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Jedná se o navazující řízení podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o
<br> změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí").Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 10
<br> zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo vydáno KÚ LK,OŽPZ dne 24.3.2014 pod zn.KULK
<br> 14253/2014,OŽPZ 164/2012.KÚ LK,OŽPZ vydal dále dne 26.5.2015 pod zn.KULK 32828/2015 <,>
<br> OŽPZ 164/2012 závazné stanovisko k ověření souladu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na
<br> životní prostředí a dne 9.6.2015 pod zn.KULK 43740/2015,OŽPZ 164/2012 vydal sdělení k žádosti o
<br> vydání závazného stanoviska k ověření změn záměru: „Objekt pro plnění a skladování pramenité vody a
<br> přemostění Jizery – Malá Skála“ se závěrem,že nedošlo ke změnám,které by mohly mít významný vliv
<br> na životní prostředí <.>
<br> Městský úřad Turnov,stavební úřad,jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 36 odst.3
<br> zá...

Načteno

edesky.cz/d/3883310

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz