« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Fotbalové hřiště se zázemím, Přepeře na pozemku p. č. 96/1 a 96/29 v katastrálním území Přepeře u Turnova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva č. j. SU/20/2297/HAI
Městský úřad Turnov
stavební úřad
<br> Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov
<br>
SPIS.ZN.: SÚ/6397/18/HDR
Č.J.: SU/20/2297/HAI
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Hadravová
<br> 481 366 305
<br> i.hadravova@mu.turnov.cz
<br> DATUM: 7.5.2020
<br>
VÝZVA
<br> VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ
<br>
<br> XXXX XXXXXX,Přepeře XXX,podal odvolání proti rozhodnutí,které vydal Městský úřad Turnov,stavební
<br> úřad jako správní orgán dne 16.4.2020 pod spis.zn.SÚ/6397/18/HDR,č.j.SU/20/1400/HAI,kterým byly
<br> dodatečně povoleny části stavby provedené v rozporu se stavebním povolením ze dne 31.8.2016 pod
<br> spis.zn.SÚ/4219/16/HAD a územním rozhodnutím ze dne 14.3.2016 pod spis.zn.SÚ/2712/15/HOZ na
<br> stavbu – Fotbalové hřiště se zázemím,Přepeře na pozemku parc.č.96/1 a 96/29 v katastrálním území
<br> Přepeře u Turnova <.>
<br> Dne 7.5.2020 bylo odvolání projednáno mezi p.Hykmanem a stavebníkem.Odvolatel a stavebník
<br> souhlasili s tím,že napadené rozhodnutí bude změněno a změna bude spočívat ve stanovení těchto
<br> podmínek:
<br> 1) Bude provedeno zastínění – optická zábrana – sítě na západní straně směrem k čp.228 Přepeře
v celé délce do výšky 2 m od země,které bude ponecháno do doby vzrůstu thújí <.>
<br> 2) Po celé délce západní strany bude vysazen živý plot z thuja occidentalis brabant.Od jižního rohu
k el.sloupu budou min.výšky 1,0 m,ostatní min.0,6 m <.>
<br> 3) Ochranná síť výšky 12,0 m bude za brankou v délce tzv.malého vápna,tj.min.18,32 m.Z každé
strany k dalšímu sloupu bude síť sešikmena,bude tedy trojúhelníkového tvaru <.>
<br>
<br> Stanovením uvedených podmínek bude odvolání plně vyhověno <.>
<br>
<br> Správní orgán Vás
<br> v y z ý v á <,>
<br> pokud máte k výše uvedenému řešení námitky,abyste se vyjádřili ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení této
<br> výzvy <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXXXXXXXXXX
<br> vedoucí stavebního úřadu
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: XXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
<br>
<br> Vyvěšen...

Načteno

edesky.cz/d/3883303


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz