« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Usnesení o odročení dražby nemovitostí s příslušenstvím, která byla nařízena usnesením č. j.209 Ex 337/2017-46 ze dne 28.05.2020 na termín 10.09.2020 od 13:00 do 15:00 hodin (BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Paříž, Francie x Milan Koucký, Kobylka, Turnov)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení
Exekutorský úřad Liberec - soudní exekutor Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX
Truhlářská XXX,XXX XX Liberec X (úřední hodiny: Po,St 8:30-11,12:30-16) pokladna,podatelna 8-16 hod <.>
<br> tel: 482 712 588 fax: 482 713 382 (úřední hodiny pro telefonický styk.: Po a St 8:30-11:00)
e-mail: mail@exekuce-liberec.cz www.exekuce-liberec.cz
<br> bankovní spojení: 4200049819/6800 var.symbol: 3372017
<br> č.j.209 Ex 337/2017-51
č.j.předchozího soudního exekutora 36 Ex 337/2017
<br>
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Liberec,se sídlem Truhlářská XXX,Liberec <,>
pověřený provedením exekuce dle usnesení o nařízení exekuce Okresního soudu v Semilech ze dne 21.02.2017
č.j.6 EXE 102/2017-10 vydaného na základě vykonatelného rozhodnutí Okresního soudu Semily ze dne
02.11.2016 č.j.EPR 214883/2016 - 5,rozhodl ve věci uspokojení pohledávky oprávněné(ho) BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE,bd Haussmann 1,75009 Paříž,Francie,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Obchodním soudem v Paříži pod č.542 097 902 (1954B09790),jednající v České republice prostřednictvím
BNP Paribas Personal Finance SA,odštěpného závodu,zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze,odd.A,vl.77003,se sídlem Karla Engliše 3208/5,Praha 5,Smíchov,IČ: 03814742 <,>
práv.zast.advokátem JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,advokátka,se sídlem Voršilská 130/10,Praha-Nové
Město,PSČ: 110 00,IČ: 63629372,proti povinné(mu): XXXXX XXXXXX,bytem Kobylka č.p.XX,Turnov,PSČ:
511 01,IČ: 61219797,dat.nar.: 11.05.1956,v částce 46.853,38 Kč s příslušenstvím a s náklady exekuce <,>
které budou v řízení stanoveny
<br> takto:
<br> Dražební jednání nařízené na den 28.5.2020 v 13:00 hodin,které mělo proběhnout elektronicky na portálu
www.exdrazby.cz od 28.5.2020 v 13:00 hodin do 15:00 hodin týkají se nemovitostí s příslušenstvím:
Pozemek p.č.155/2 a pozemek p.č.155/3,vše zapsáno na LV č.415,Katastrální úřad pro Liberecký kraj <,>
Katastrální pracoviště Semily,Katastrální území Benešov u Semil,Obec Benešov u...

Načteno

edesky.cz/d/3883292

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz