« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Elektronická dražba - 28. 5. 2020 v 13:00 hod. (BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Paříž, Francie x Milan Koucký, Kobylka, Turnov)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Elektronická dražba - 209 Ex 337/2017-46
Exekutorský úřad Liberec - soudní exekutor Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX
Truhlářská XXX,XXX XX Liberec X (úřední hodiny: Po,St 8:30-11,12:30-16) pokladna,podatelna 8-16 hod <.>
<br> tel: 482 712 588 fax: 482 713 382 (úřední hodiny pro telefonický styk.: Po a St 8:30-11:00)
e-mail: mail@exekuce-liberec.cz www.exekuce-liberec.cz,datová schránka: b5agg67
<br> bankovní spojení: 4200049819/6800 var.symbol: 3372017
<br> č.j.209 Ex 337/2017-46
č.j.předchozího soudního exekutora 36 Ex 337/2017
<br> Usnesení o nařízení elektronické dražby
<br> Soudní exekutor: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Liberec,se sídlem Truhlářská XXX <,>
Liberec 1,pověřený provedením exekuce dle usnesení o nařízení exekuce Okresního soudu v Semilech ze dne
21.02.2017 č.j.6 EXE 102/2017-10 vydaného na základě vykonatelného rozhodnutí Okresního soudu Semily ze
dne 02.11.2016 č.j.EPR 214883/2016 - 5,<,> k uspokojení pohledávky oprávněné(ho): BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE,bd Haussmann 1,75009 Paříž,Francie,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Obchodním soudem v Paříži pod č.542 097 902 (1954B09790),jednající v České republice prostřednictvím
BNP Paribas Personal Finance SA,odštěpného závodu,zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze,odd.A,vl.77003,se sídlem Karla Engliše 3208/5,Praha 5,Smíchov,PSČ: 150 00,IČ:
03814742,práv.zast.advokátem JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,advokátka,se sídlem Voršilská 130/10 <,>
Praha-Nové Město,PSČ: 110 00,IČ: 63629372,za povinným/ou: XXXXX XXXXXX,bytem Kobylka č.p.XX <,>
Turnov,PSČ: 511 01,IČ: 61219797,dat.nar.: 11.05.1956,<,> ve výši 46.853,38Kč s příslušenstvím,vydává
tuto
<br> dražební vyhlášku:
I.Předmětem dražby jsou nemovité věci s příslušenstvím ve vlastnictví povinného:
<br> Pozemek p.č.155/2 a pozemek p.č.155/3,vše zapsáno na LV č.415,Katastrální úřad pro
Liberecký kraj,Katastrální pracoviště Semily,Katastrální území Benešov u Semil,Obec Benešov
u Semil
<br> Popis předmětu dražby:
Jedná s o dva pozemky na sebe navazující tvořící jednu plochu...

Načteno

edesky.cz/d/3883290

Meta

Dražební vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz