« Najít podobné dokumenty

Město Hořice - 76/2020 Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

76_2020
čj : 167 EX 4414/12—444 USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha XX,Dědinská SPB/XX,XXX 00 Praha 6 rozhodl ve věci exekuce ve prospěch oprávněného: Česká průmyslová zdravotni pojištovna,Jeremenkova 161/11,70300,Ostrava,IČ 47672234,zast.JUDr.XXX XXXXXXXX,advokát,Pobřežní X XXXXX,Praha X a v neprospěch povinného: XXXXXXXX XXXXX,Havlíčkovo náměstí XXX/XX,XXXXX,Ostrava,nar.- 1967,IČ 630397010 vymoženi povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce,a vydává dle © 3360 zákonač.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“)
<br> usnesení 0 nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
<br> I.Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě 111.bude zahájena dne 18.6.2020 v 9:00 hod.na dražebním portálu “www.drazbv-exekutori.cz <.>
<br> II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 18.6.2020 v 9:20 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (© 336i odst.4 OSŘ).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik po uplynutí pěti minut od posledního učiněného podání,nebude—li učiněno další podání.Mezi posledním nejvyšším podáním a oznámením,že do konce dražby zbývá pět minut,je nastavena prodleva patnácti vteřin.V takovém případě se okamžik skončení dražby opět posunuje o pět minut,dokud dražitelé činí podání.Podání se považuje za učiněné pouze v případě,Že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno,tzn.podání se objeví ort-line v seznamu přijatých podání <.>
<br> III.Předmětem dražby jsou nemovité věci:
<br> 3) podíl ve výši id.1/5 na: <.>,: za,23: Fexseša yýxéršsšúš EEE—ří gg ___va 313535515 využiti 31 135,3: ocas.—ang; 1333/4 471 vodní placka koryto vama
<br> šoku přiznané nebo mmm-mé 113f3 17-12 vodní plocha koryto vodního tob.: přirozené nebo pytam 225,35 83 ostatni placka Gstatni kmenům—.c
<br>,vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,katastrální p...

Načteno

edesky.cz/d/3883141

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz